Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[Tlačová správa] SLOVENSKO JE BLIŽŠIE K MODERNÉMU OBSTARÁVANIU STAVEBNÝCH PRÁC

V Bratislave, 12. 4. 2024 | Dňa 11. 4. 2024 sa uskutočnil záverečný workshop združenej pracovnej skupiny odborníkov, ktorej cieľom bolo pripraviť moderné vzorové súťažné podmienky pre obstarávanie stavebných prác. Na workshope boli predstavené vzorové súťažné podmienky pre verené obstarávanie cyklotrás vrátane metodickej príručky.

„Dohoda o zriadení pracovnej skupiny vznikla v marci 2023 počas veľtrhu CONECO-RACIOENERGIA na konferencii k verejnému obstarávaniu a bola výsledkom dohody 4 organizácií – Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS), Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) a Smart Cities Klubu,“ uviedol prezident ZSPS, Pavol Kováčik.

Účastníci konferencie sa vtedy dohodli preskúmať praktické možnosti uplatnenia MEAT kritérií vo verejnom obstarávaní s tým, že bol zvolený doménový prístup – cez jednotlivé oblasti, ktoré sú pre investície miest a obcí typické: cyklotrasy, výstavba a obnova komunálnych budov, energetika, adaptácia na zmenu klímy a hospodárenie s vodou, verejné priestory, detské ihriská a športoviská, odpady a cirkulárna ekonomika a pod.

Ako zaznelo na záverečnom workshope, obstarávanie stavebných a projektových služieb patrí k najzložitejším a posledných tridsať rokov sa drvivá väčšina projektov obstarávala kritériom najnižšia cena. To robí problémy mestám, obciam, aj zhotoviteľom, a žiaľ, podpisuje sa aj na nižšej kvalite stavebných prác, pretože často zákazku vyhrávajú dodávatelia s premenlivou kvalifikáciou aj kvalitou.

Do pracovnej skupiny boli pred rokom pozvaní odborní zástupcovia stakeholderov, teda  hospodárskej praxe, verejnej správy a štátnej správy: okrem ÚVO, ZMOS, ZSPS a Smart Cities Klubu aj Slovenská komora architektov (SKA), Mesto Bratislava, Ministerstvo dopravy SR (MD SR) a Cyklokoalícia, pričom pracovná skupina sa zamerala na tvorbu vzorových súťažných podmienok pre obstarávanie cyklotrás. „Predstavené vzorové súťažné podmienky a metodická príručka sú výsledkom príkladnej a úspešnej spolupráce, za čo chcem všetkým zúčastneným úprimne poďakovať. Dokument považujem za potrebný a som presvedčený, že sa stane využívaným. Ideme do obdobia, kedy stále viac potrebujeme obstarávať inovatívne riešenia a výstavbu podriadiť kritériám environmentálnej a sociálnej trvalej udržateľnosti, a to bez úspešného uplatnenia komplexných kritérií nepôjde,“ zdôraznil prezident ZSPS, Pavol Kováčik. Ten zároveň dodal, že: „Vzorové súťažné podmienky sú výbornou pomôckou, avšak je potrebné ich vždy odborne nastaviť na konkrétny predmet a podmienky verejného obstarávania, kde ZSPS spolu s ostatnými partnermi projektu ponúkajú odbornú spoluprácu.“

 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline