Prezídium ZSPS

Prezídium  ZSPS

Prezídium je kolektívnym riadiacim a rozhodovacím orgánom. 8 členov volí Valné zhromaždenie ZSPS. Ostatní členovia sú kooptovaní na základe ustanovení Stanov zväzu. Členmi prezídia môžu byť fyzické alebo právnické osoby. Právnické osoby sú v prezídiu zastúpené štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby.

Prezídium má najmä tieto práva:

  • rozhodovať o základných otázkach realizácie programu zväzu
  • schvaľovať návrh rozpočtu Zväzu na nasledujúci rok,
  • schvaľovať program zasadania Valného zhromaždenia a predkladať návrh výročnej správy zväzu za predchádzajúci rok a návrh kandidátky na voľbu prezídia a dozornej rady,
  • schvaľovať vstup nových členov do zväzu podľa ustanovení týchto stanov a rozhodovať o členstve a vystúpení zväzu v iných združeniach a asociáciách SR doma i v zahraničí.

Členovia Prezídia ZSPS
vo volebnom období 2020 - 2024

kontakt PavolKovacik2

Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA
prezident ZSPS

spoločník
MURUS s.r.o.

kontakty OtoHornacek

Ing. Oto Hornáček
1. viceprezident ZSPS

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
HORNEX, a.s.

kontakty JanMajersky

Ing. Ján Majerský, PhD.
viceprezident ZSPS

generálny riaditeľ
Proma, s.r.o.

kontakt SinalyRobert

Ing. Róbert Šinály
viceprezident ZSPS

podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ
EUROVIA SK, a.s

kontakty LadislavNemeth

Ing. Ladislav Németh

predseda predstavenstva
BALA a.s.

kontakt Marek Kozlay

Ing. Marek Kozlay

obchodný riaditeľ pre rozvoj verejného sektora
COLAS Slovakia, a.s.

kontakty viliam pitak

Ing. Viliam Piták

vedúci organizačnej zložky
HBH Projekt spol s r.o.

Macuga2

Ing. Tibor Mačuga

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Chemkostav, a.s.

kontakt DusanJasecko

Ing. Dušan Jasečko

predseda predstavenstva
Keraming a.s.

kontakty richard muller

Ing. Richard Müller

vedúci organizačnej zložky
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava

kontakt Miroslav Novosedlik

Ing. Miroslav Novosedlík

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Novosedlík, spol. s r.o.

silhouette2

Ing. RNDr. Pavel Mikuláš

predseda predstavenstva
PIO KERAMOPROJEKT a.s.

kontakty mesaros

doc. Ing. Peter Mésároš, PhD

dekan
Stavebná fakulta Technickej univerzity v Košiciach

silhouette2

Ing. Martin Volčko

konateľ
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o.

kontakty Branislav Lukac

Ing. Branislav Lukáč

konateľ
STRABAG s.r.o.

kontakt ivankimlicka

Ing. Ivan Kimlička

generálny riaditeľ a člen predstavenstva
VÁHOSTAV - SK, a.s.

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie