Vnútorné predpisy

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

Vyššie

Vnútorné predpisy

Interný predpis ZSPS o poradcoch prezidenta zväzu
Interný predpis ZSPS o menovaní zástupcov ZSPS a ich činnosti v externých inštitúciách
Interný predpis ZSPS o podmienkach čestného, kolektívneho a hosťujúceho členstva,
Interný predpis ZSPS o úlohách a činnosti Zmierovacieho súdu
Interný predpis ZSPS o výške a spôsobe úhrady členských príspevkov
Interný predpis ZSPS o vzniku a činnosti odborných komisií a sekcií
Interný predpis ZSPS o vzniku a zániku zmluvneho vztahu Zväzu s Prezidentom a o jeho odmenovani
Interný predpis ZSPS Organizačný poriadok Sekretariátu
Interný predpis ZSPS Rokovací poriadok Prezídia
Interný predpis ZSPS Volebný poriadok krajských nominačných konferencií
Interný predpis ZSPS Volebný poriadok volebného valného zhromaždenia
 
 
Powered by Phoca Download

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie