Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
Vnútorné predpisy
Vyššie

Vnútorné predpisy

Stanovy ZSPS platné po 38. VZ ZSPS, ktoré sa konalo dňa 11. októbra 2023 - MV SR bez zmien
Interný predpis ZSPS o výške a spôsobe úhrady členských príspevkov
Interný predpis ZSPS o vzniku a zániku zmluvneho vztahu Zväzu s Prezidentom a o jeho odmenovani
Interný predpis ZSPS o vzniku a činnosti odborných komisií a sekcií
Interný predpis ZSPS Volebný poriadok krajských nominačných konferencií
Interný predpis ZSPS o podmienkach čestného, kolektívneho a hosťujúceho členstva
Interný predpis ZSPS o menovaní zástupcov ZSPS a ich činnosti v externých inštitúciách
Interný predpis ZSPS o úlohách a činnosti Zmierovacieho súdu
 
 
Powered by Phoca Download

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline