Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[GD4B] SLÁVNOSTNÝ OKRÚHLY STÔL PROJEKTU ZELENÁ DOHODA PRE BUDOVY

SLÁVNOSTNÝ OKRÚHLY STÔL PROJEKTU
ZELENÁ DOHODA PRE BUDOVY

23. apríl 2024 | 10:00 - 15:00
Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca Primaciálne námestie 1, Bratislava
Registrácia: https://app.smartsheet.com/b/form/645f405250934fa69c14384122827951

Program

Mezanín 
9:30-10:00 Tlačová konferencia
Zrkadlová sieň  
10:00-10:30 Registrácia účastníkov
10:30-11:15 Slávnostné otvorenie a príhovory stakeholderov
11:15-11:45 Panelová diskusia
11:45-12:15 Prestávka na kávu / Networking
12:15-13:00 Stavebníctvo na križovatke, nové horizonty
13:00-13:45 Okrúhle stoly na Slovensku a v Čechách od 2022 do 2024
13:20-13:40 Pokračovanie dialógu stakeholderov v rámci okrúhlych stolov
Mezanín  
13:45-15:00 Záverečný raut / Networking
ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline