Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[rtvs.sk] Robotizácia môže zatraktívniť prácu murára. Robot Wallter dokáže zastúpiť až štyroch ľudí

18.04.2024 | Robot nemá vziať prácu murárom, ale na stavbe im ušetrí sily.

Záujem mladých ľudí o remeslá každým rokom klesá. S nedostatkom pracovnej sily dlhodobo zápasí stavebníctvo, kde chýbajú kvalifikovaní murári. Aj v tomto prípade môže profesiu zatraktívniť robotizácia.

Na nedostatok absolventov murárov poukazujú na Slovensku aj štatistiky. Kým pred desiatimi rokmi v roku 2013 ich bolo viac ako 400, po desiatich rokoch ich počet klesol na ani nie 200.

,,V súčasnosti máme nejakú skupinku murárov, ktorí sa vzdelávajú v tomto odbore, 10 v každom jednom ročníku. V každom ročníku sme mali 2 triedy po 30 žiakov ešte v 90 rokoch,“ uviedla riaditeľka SOŠ stavebnej v Nitre Katarína Hlaváčová.

Riaditeľka dodala, že odborné učilištia sú medzi verejnosťou často považované za školy pre žiakov s horším prospechom. To sa vzápätí prenáša aj do nedostatku robotníkov vo firmách.

,,V povedomí ľudí je stavebníctvo ešte stále zaprášená profesia v blate a podobne. Snažíme sa mladým ľuďom ukázať, že dnešné povolania sú proste moderné technológie, moderné profesie,“ povedal prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Pavol Kováčik.

Riešením, ako zatraktívniť prácu murára, by mohol byť napríklad aj tento robot s menom Wallter. Muruje steny podľa digitálneho stavebného plánu tehlu po tehle. Dokáže zastúpiť v priemere 2 až 4 murárov.

Robot ušetrí sily

Robot nemá vziať prácu murárom, ale na stavbe im ušetrí sily. Ruka dosiahne do diaľky do 4 metrov a na výšku viac ako 3 a vďaka nožičkám sa dokáže sám pohybovať po stavbe.

,,Murár sa môže sústrediť na detailnejšiu a viac technickú prácu. Napríklad, dvaja ľudia, jeden z nich má na starosti všetko dianie okolo robota a jeho ukladanie tehál. Je potrebný ešte jeden murár, ktorý má na starosť práve tie drobné veci, napríklad ukladanie rezov,“ vyhlásil manažér robotického murovania Matěj Jurečka.

Robotníci teda prácu nestratia, len sa zmení. To čaká aj mnohé ďalšie profesie. Dekan Strojníckej fakulty STU ich rozdelil do 3 skupín. Také, pri ktorých hrozí človeku nebezpečenstvo, tie, ktoré potrebujú zefektívniť, a napokon stereotypné profesie.

,,Robot, ktorý vchádza priamo do požiaru, aby zachránil nejaké veci. Druhá oblasť je nahradenie monotónnej činnosti ľudí, aby za pásmi nemuseli tak pracovať a odbremenili ich. Tretia oblasť to rýchlejšie ďalej a vyššie to je robot vo svojom ponímaní aj automobil,“ vysvetlil dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave Ľubomír Šooš.

Ľubomír Šooš dodal, že využitím robotov budú mať ľudia viac času na samých seba, na oddych, na svoje rodiny. Dokonca by tak mohol byť zavedený kratší pracovný týždeň.

Prevzaté z https://spravy.rtvs.sk/2024/04/robotizacia-moze-zatraktivnit-pracu-murara-robot-wallter-dokaze-zastupit-az-styroch-ludi/

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline