Dozorná rada ZSPS

Dozorná rada  ZSPS

Dozorná rada je orgánom zväzu, ktorému prináleží dohliadať na jeho činnosť. 5 členov rady volí zo svojho stredu predsedu. Dozorná rada, ako i jej jednotliví členovia, majú právo nahliadnuť do všetkých dokladov, najmä do účtovnej evidencie a vyžadovať si informácie od členov Prezídia, iných funkcionárov a zamestnancov Zväzu. Dozorná rada je povinná preskúmať účty a vyjadriť sa k správe o výsledkoch hospodárenia za uplynulý rok. Prináleží jej tiež právo navrhovať prezídiu, alebo Valnému zhromaždeniu opatrenia, ktoré považuje za nutné.

Členovia Dozornej rady ZSPS
vo volebnom období 2020-2024

zakopcan beka zsps kontakty duris
Martin Zákopčan
predseda DR ZSPS
Ing. Miroslav Beka Ing. Adrián Ďuriš, PhD. 
konateľ Riaditeľ spoločnosti manažér pre inovácie a vzdelávanie v stavebníctve 
XENEX, s.r.o. HOCHTIEF SK s.r.o. VÚSI, spol. s r.o.
     
kontakty donic  kontakty ZsoltLukac01  
Ing. Ján Donič Ing. Zsolt Lukáč, PhD., EMBA   
Riaditeľ, spoločník a konateľ spoločník   
BOZPO, s.r.o.  ZEUS PB s.r.o.  

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie