Dozorná rada ZSPS

Dozorná rada  ZSPS

Dozorná rada je orgánom zväzu, ktorému prináleží dohliadať na jeho činnosť. 5 členov rady volí zo svojho stredu predsedu. Dozorná rada, ako i jej jednotliví členovia, majú právo nahliadnuť do všetkých dokladov, najmä do účtovnej evidencie a vyžadovať si informácie od členov Prezídia, iných funkcionárov a zamestnancov Zväzu. Dozorná rada je povinná preskúmať účty a vyjadriť sa k správe o výsledkoch hospodárenia za uplynulý rok. Prináleží jej tiež právo navrhovať prezídiu, alebo Valnému zhromaždeniu opatrenia, ktoré považuje za nutné.

Členovia Dozornej rady ZSPS
vo volebnom období 2016-2020

kontakty MartinDoval kontakty LadislavNemeth kontakty JanJasko
Ing. Martin Dováľ
- predseda DR ZSPS
Ing. Ladislav Németh Ing. Ján Jaško
člen predstavenstva a riaditeľ predseda predstavenstva výkonný riaditeľ
IPEĽSKÉ TEHELNE a.s. BALA, a.s. URANPRES, spol. s r.o.
     
kontakty MiroslavVallo    
 Ing. Miroslav Vallo    
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ    
ÚEOS Komercia a.s.    

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie