Prezident ZSPS

Prezident  ZSPS

kontakt PavolKovacikIng. Pavol KOVÁČIK, PhD., MBA., prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska 58 ročný otec piatich detí je absolventom Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline a Vysokej školy ekonómie a managementu v Prahe. V nedávnej minulosti pôsobil ako podpredseda predstavenstva a investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. a predtým bol predsedom predstavenstva spoločnosti Inžinierske stavby a.s. Košice. Viac rokov zastával aj funkciu viceprezidenta ZSPS.

Prezident ZSPS je štatutárnym orgánom zväzu a je oprávnený konať a robiť právne úkony za zväz vo všetkých záležitostiach. Prezidentovi prináleží najmä:

  • riadiť rokovania Prezídia ZSPS a zabezpečovať realizáciu prijatých uznesení
  • riadiť prácu riaditeľa a sekretariátu zväzu a štatutárne orgány spoločností alebo iných právnických osôb založených zväzom
  • zvolať rokovanie odborných komisií.

 

 

Dopady pandémie koronavírusu a súvisiacich opatrení štátu proti jej šíreniu prehĺbili dlhodobo nepriaznivú situáciu v stavebníctve. Pokračujúci prepad stavebnej produkcie na Slovensku dosiahol v októbri 2020 už takmer 24 percent, čo bolo najviac od hospodárskej krízy začiatkom roka 2009 a zároveň aj v rámci Európskej únie.

rozhovor nahlad

Koronakríza a málo zákaziek priniesli stavebníctvu jeden z najslabších rokov za posledné desaťročie. Po hoteloch a reštauráciách sa ocitli v existenčných problémoch aj stavebné spoločnosti. Slovenské stavebníctvo tak zaznamenalo v treťom kvartáli 2020 najhlbší prepad produkcie spomedzi všetkých krajín EÚ. "V období ekonomických kríz by mal štát podporovať predovšetkým domáce investície a takým spôsobom dať ľuďom prácu. Je to určite efektívnejšie ako rozdávanie podpôr v nezamestnanosti... Žiaľ, štát má dnes v zásobe absolútny nedostatok stavebných projektov, pripravených na výstavbu." To je len jedna z myšlienok, ktoré zazneli v rozhovore s Pavlom Kováčikom, prezidentom Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska, o situácii v ťažko zasiahnutom sektore stavebníctva.

Link na video nájdete tu: https://www.youtube.com/watch?v=o1W_ynW822w

Príležitosti by prinieslo aj napĺňanie programového vyhlásenia vládou, ktoré by vytvorilo podmienky pre reálne rozšírenie bytovej výstavby.

Tento rok slovenskému stavebníctvu neprial a sektor sa vplyvom viacerých faktorov ocitol na chvoste krajín EÚ.

Členovia sektorovej rady vyjadrujú znepokojenie nad tým, že deti, rodičia, školy a ani zamestnávatelia nemajú presné informácie a nepoznajú dátum, kedy sa žiaci vrátia do škôl.

Staronový prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Pavol Kováčik tvrdí, že dôsledky krízy sa v súkromnom stavebníctve prejavia s ročným oneskorením. A celkom iste hrozí prepúšťanie.

Tretí kvartál znamenal pre investície pád. Situácii nepomáha ani pasivita vládnych členov.

Plány o ukončení tendra a výber zhotoviteľa na dostavbu úseku diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala s tunelom Višňové do konca tohto roka sú ohrozené. Dôvodom je časová tieseň. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) totiž stále neukončila súťažný dialóg s troma stavebnými združeniami, ktoré chcú získať zákazku za 261 miliónov eur bez DPH.

Zuzana Petková z Nadácie Zastavme korupciu vidí priestor pre korupciu a klientelizmus.

Nie sme dostatočná priorita, hovorí Pavol Kováčik, prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska.

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie