Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
Odborné komisie ZSPS

1. Verejné obstarávanie stavebných prác a podnikateľské prostredie:

Personálne zloženie
JUDr. Radoslav Šály – gestor komisie poradca prezidenta
Ing. Tomáš Krutek KAMI PROFIT s.r.o.
Ing. Milín Kaňuščák KAMI PROFIT s.r.o.
Martina Galádová KAMI PROFIT s.r.o.
Mgr. Adriana Hurtoňová Siemens Mobility, s.r.o.
Ing. Tibor Mačuga junior Chemkostav, a.s.
Ing. Stanislav Moravec XENEX, s.r.o.
Ing. Martin Vokel Keraming a.s.
Mgr. Andrej Miklaš  Keraming a.s.
Ing. Mojmír Štefanec VÁHOSTAV – SK, a.s.
Mgr. Martin Tedla HORNEX, a.s.
JUDr. Vladimír Šály EUROVIA SK, a.s.
Ing. Peter Polák ESP Consult, s.r.o.
Ing. Peter Szabó ESP Consult, s.r.o.
Gabriel Vjeszt, MEng. COLAS Slovakia, a.s.
Ing. Miroslav Novosedlík Novosedlík, spol. s r.o.
Marek Nepela StrechoStav, s.r.o.
prof. Ing. Peter Mésároš, PhD. Stavebná fakulta TUKE
PhDr. Miriam Pagerková HÍLEK a spol., a.s.
Ing. Roman Hulák Doprastav, a.s.
JUDr. Ivana Erbenová Metrostav a.s. – organizačná zložka Bratislava
Ing. Andrej Thiel Keraming a.s.
Silvia Križanová TSS GRADE, a.s.
Mgr. Daniel Bugáň HOCHTIEF SK s.r.o.

 

2. Podmienky zhotovovania stavieb:

Personálne zloženie
 Ing. Zuzana Halásová - gestor komisie EUROVIA SK, a.s.
Ing. Marián Pavlík STRABAG s.r.o
Ing. Milín Kaňuščák KAMI PROFIT s.r.o.
JUDr. Daniel Juhás KAMI PROFIT s.r.o.
Ing. Michal Šandrik Chemkostav, a.s.
Ing. Igor Jadlovský SAND SK, s.r.o
Marek Nepela StrechoStav, s.r.o.
Ing. Tomáš Heč COLAS Slovakia, a.s.
prof. Ing. Mária Kozlovská, CSc. Stavebná fakulta TUKE
Ing. Diana Kimáková CENEKON, a.s.
Ing. Miloš Kedrovič VODOTIKA – MG, spol. s r.o.
Silvia Križanová TSS GRADE, a.s.
Mgr. Zuzana Krajčovičová ENVISOL s.r.o.
Ing. Miloš Ženovič, PhD. Colonnade Insurance, S.A.

 

3. Vzdelávanie a výchova v stavebníctve:

Personálne zloženie
RNDr. Katarína Krajníková, PhD. – gestor komisie Stavebná fakulta TUKE
Ing. Tomáš Madi KAMI PROFIT s.r.o.
Ing. Richard Miške, PhD. CENEKON, a.s.
Ing. Eva Chudícová VÁHOSTAV – SK, a. s.
Helena Péková STRABAG s.r.o.
Mgr. Zuzana Krajčovičová ENVISOL s.r.o.
Mgr. Lenka Šimková EUROVIA SK, a.s.

 

4. Kolektívne vyjednávanie a sociálny dialóg:

Personálne zloženie
Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA. – gestor komisie prezident ZSPS
PhDr. Miriam Pagerková HÍLEK a spol., a.s.
Ing. Patrik Sabov Chemkostav, a.s.
Helena Péková STRABAG s.r.o.
Ing. Alena Čorbová KAMI PROFIT s.r.o.
Ing. Juraj Cigáň Doprastav, a.s.
Mgr. Lenka Šimková EUROVIA SK, a. s.

 

5. Inovácie, digitalizácia stavebníctva a adaptácia na zmenu klímy v sídelnom prostredí:

Personálne zloženie
Ing. Vladimír Jurík - gestor komisie Studio 21, s.r.o.
Ing. Peter Bažík, PhD. STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o.
Marek Nepela StrechoStav, s.r.o.
Ing. Ján Majerský, PhD. Proma s.r.o.
Ing. Dávid Sándor Proma s.r.o.
prof. Dr. Ing. Martin Decký Stavebná fakulta UNIZA
doc. Ing. Martin Pitoňák, PhD. Stavebná fakulta UNIZA
prof. Ing. Peter Mésároš, PhD. Stavebná fakulta TUKE
doc. Ing. Martina Zeleňáková, PhD. Stavebná fakulta TUKE
Ing. Martin Chrappa Doprastav, a.s.
Mgr. Zuzana Krajčovičová ENVISOL s.r.o.
Mgr. Jakub Dikej Danucem Slovensko a.s.

 

6. Bezemisné a cirkulárne stavebníctvo:

Personálne zloženie
Mgr. Zuzana Krajčovičová - gestor komisie ENVISOL s.r.o.
Ing. Miroslav Murín Chemkostav, a.s.
Ing. Zdeněk Hubatka PROMA, s.r.o.
Marek Nepela StrechoStav, s.r.o.
Mgr. Jozef Olexa VÁHOSTAV-SK, a.s.
Ing. Michaela Lopušniaková COLAS Slovakia, a.s.
Ing. Martina Lebeňáková EUROVIA SK, a.s.
prof. Ing. Silvia Vilčeková, PhD. Stavebná fakulta Technickej univerzity v Košiciach
Ing. Václav Němec ŽSD Slovakia, s.r.o.
Ing. Peter Babinec KAMI PROFIT, s.r.o.
Mgr. Jakub Dikej Danucem Slovensko a.s.
Ing. Radoslav Zajac STRABAG s.r.o.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline