Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
Odborné komisie ZSPS

1. Verejné obstarávanie stavebných prác a podnikateľské prostredie:

Personálne zloženie
JUDr. Radoslav Šály – gestor komisie poradca prezidenta
JUDr. Simona Skirkaničová KAMI PROFIT s.r.o.
Martina Galádová KAMI PROFIT s.r.o.
Mgr. Adriana Hurtoňová Siemens Mobility, s.r.o.
Ing. Viliam Paľo Chemkostav, a.s.
Ing. Stanislav Moravec XENEX, s.r.o.
Ing. Martin Vokel Keraming a.s.
Mgr. Andrej Miklaš  Keraming a.s.
Ing. Mojmír Štefanec VÁHOSTAV – SK, a.s.
Mgr. Martin Tedla HORNEX, a.s.
JUDr. Vladimír Šály EUROVIA SK, a.s.
Ing. Peter Polák ESP Consult, s.r.o.
Ing. Peter Szabó ESP Consult, s.r.o.
Gabriel Vjeszt, MEng. COLAS Slovakia, a.s.
Ing. Miroslav Novosedlík Novosedlík, spol. s r.o.
Marek Nepela StrechoStav, s.r.o.
doc. Ing. Peter Mésároš, PhD. Stavebná fakulta TUKE
Mgr. Kristína Mištinová Bátorová DPP Žilina, s.r.o.
PhDr. Miriam Pagerková HÍLEK a spol., a.s.
Mgr. Juraj Hedera Mgr. Juraj Hedera s.r.o.
Ing. Roman Hulák Doprastav, a.s.
JUDr. Ivana Erbenová Metrostav a.s. – organizačná zložka Bratislava
Ing. Andrej Thiel Keraming a.s.
Silvia Križanová TSS GRADE, a.s.

 

2. Podmienky zhotovovania stavieb:

Personálne zloženie
 Ing. Zuzana Halásová - gestor komisie EUROVIA SK, a.s.
Ing. Marián Pavlík STRABAG s.r.o
Ing. Samuel Koniar KAMI PROFIT s.r.o.
Ing. Michal Šandrik Chemkostav, a.s.
Ing. Igor Jadlovský SAND SK, s.r.o
Marek Nepela StrechoStav, s.r.o.
Ing. Tomáš Heč COLAS Slovakia, a.s.
prof. Ing. Maria Kozlovská, PhD. Stavebná fakulta TUKE
Ing. Diana Kimáková CENEKON, a.s.
Ing. Miloš Kedrovič VODOTIKA – MG, spol. s r.o.
Mgr. Miroslav Chovanec DPP Žilina, s.r.o.
Silvia Križanová TSS GRADE, a.s.
Mgr. Zuzana Krajčovičová ENVISOL s.r.o.

 

3. Vzdelávanie a výchova v stavebníctve:

Personálne zloženie
RNDr. Katarína Krajníková, PhD. – gestor komisie Stavebná fakulta TUKE
Ing. Tomáš Madi KAMI PROFIT s.r.o.
Ing. Richard Miške, PhD. CENEKON, a.s.
Ing. Eva Chudícová VÁHOSTAV – SK, a. s.
Helena Péková STRABAG s.r.o.
Mgr. Kristína Mištinová Bátorová DPP Žilina, s.r.o.
Mgr. Zuzana Krajčovičová ENVISOL s.r.o.
Mgr. Lenka Šimková EUROVIA SK, a.s.

 

4. Kolektívne vyjednávanie a sociálny dialóg:

Personálne zloženie
PhDr. Miriam Pagerková – gestor komisie HÍLEK a spol., a.s.
Ing. Patrik Sabov Chemkostav, a.s.
Helena Péková STRABAG s.r.o.
Ing. Alena Čorbová KAMI PROFIT s.r.o.
Ing. Juraj Cigáň Doprastav, a.s.
Mgr. Lenka Šimková EUROVIA SK, a. s.

 

5. Inovácie, digitalizácia stavebníctva a adaptácia na zmenu klímy v sídelnom prostredí:

Personálne zloženie
Ing. Vladimír Jurík - gestor komisie Študio-21 plus, s.r.o.
Ing. Peter Bažík, PhD. STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o.
Marek Nepela StrechoStav, s.r.o.
Ing. Ján Majerský, PhD. Proma s.r.o.
Ing. Dávid Sándor Proma s.r.o.
prof. Dr. Ing. Martin Decký Stavebná fakulta UNIZA
doc. Ing. Martin Pitoňák, PhD. Stavebná fakulta UNIZA
doc. Ing. Peter Mésároš, PhD. Stavebná fakulta TUKE
doc. Ing. Martina Zeleňáková, PhD. Stavebná fakulta TUKE
Ing. František Tyukos iBinder Slovakia
MSc. Peter Šoka iBinder Slovakia
Ing. Martin Chrappa Doprastav, a.s.
Mgr. Zuzana Krajčovičová ENVISOL s.r.o.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline