Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
16. riadne rokovanie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2020 - 2024 zo dňa 15. 6. 2022

PROGRAM

16. rokovanie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2020 - 2024, ktoré sa uskutoční dňa

15. jún 2022 o 13:00.

 

PROGRAM ROKOVANIA

I. HLAVNÉ TÉMY SLOVENSKÉHO STAVEBNÍCTVA

I/1. Príprava novely stavebného zákona, písomná informácia + ústna informácia Ing. Pavla Kováčika, PhD., MBA
I/2. Nárast cien stavebných materiálov – ústna informácia Ing. Pavla Kováčika, PhD., MBA
I/3. Certifikácia systému manažérstva zhotoviteľov vyhradených stavieb - ústna informácia Ing. Pavla Kováčika, PhD., MBA a doc. Ing. Jána Slašťana, CSc.

II. AKTUÁLNE TÉMY SLOVENSKÉHO STAVEBNÍCTVA

II/1. Informácia o aktivitách prezidenta ZSPS
II/2 Informácia o aktivitách generálneho sekretára ZSPS
II/3. List Integrovaného odborového zväzu k realizácii 47. ročníka súťaže SOŠ
II/4. Súhrn najdôležitejších informácií z prebiehajúceho procesu prípravy nového programového obdobia EŠIF 2021-2027
II/5. Listy ZSPS k žiadostiam SOŠ Ivanská cesta, Bratislava
II/6. Príprava spoločného listu predstaviteľov ZSPS a ŠÚ
II/7. Výzva členom Prezídia a odborných komisií vo veci prípravy novely stavebného zákona
II/8. Príprava podpisu zmlúv k dvom medzinárodným európskym projektom

III. VNÚTROZVÄZOVÉ TÉMY

III/1. Kontrola plnenia uznesení Prezídia ZSPS
III/2. Stav plnenia rozpočtu ZSPS k 31. 5. 2022
III/3. Informácia o členskej základni ZSPS k 6. 6. 2022

IV. RÔZNE

IV/1 Návrh na schválenie nového člena odbornej komisie ZSPS

 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline