Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
15. riadne rokovanie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2020 - 2024 zo dňa 25. 5. 2022

PROGRAM

15. rokovanie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2020 - 2024, ktoré sa uskutoční dňa

25. máj 2022 o 13:00 hod.

 

PROGRAM ROKOVANIA

I. HLAVNÉ TÉMY

I/1. Diskusia k novým stavebným právnych predpisov schválených na 65. schôdzi NR SR dňa 27. apríla 2022
I/2. Nárast cien stavebných materiálov – ústna informácia Ing. Pavla Kováčika, PhD., MBA
I/3. Certifikácia systému manažérstva zhotoviteľov vyhradených stavieb - ústna informácia Ing. Pavla Kováčika, PhD., MBA a doc. Ing. Jána Slašťana, CSc.
I/4. Odpoveď na list Confederation of Builders of Ukraine

II. AKTUÁLNE TÉMY SLOVENSKÉHO STAVEBNÍCTVA

II/1. Informácia o aktivitách prezidenta ZSPS
II/2 Informácia o aktivitách generálneho sekretára ZSPS
II/3. Stretnutie riaditeľov SPŠ na SvF TUKE
II/4. Pripomienky ZSPS k Návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa ŠIMKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
II/5. Bezplatné online školenia pre pedagogických zamestnancov stredných odborných škôl vyučujúcich stavebné odbory
II/6. Rokovanie Asociácie priemyselných zväzov a dopravy s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny SR
II/7. Stanovisko ZSPS k materiálu MPSVaR SR o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v súvislosti so zmenou Zákona 124/2006 Z.z.
II/8. Podnety APZD a ZSPS k návrhu vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 356/2007 Z. z.
II/9. Tretí ročník školenia zameraného na problematiku odpadového hospodárstva stavebných firiem

III. VNÚTROZVÄZOVÉ TÉMY

III/1. Kontrola plnenia uznesení Prezídia ZSPS
III/2. Stav plnenia rozpočtu ZSPS k 30. 4. 2022
III/3. Informácia o členskej základni ZSPS k 17. 5. 2022
III/4. Informácia o organizačnej a administratívnej činnosti Úradu ZSPS vykonávaná od posledného reportovaného obdobia

IV. RÔZNE

 IV/1 Návrh na schválenie nového člena odbornej komisie ZSPS

 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline