Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
13. riadne rokovanie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2020 - 2024 zo dňa 23. 3. 2022

PROGRAM

13. rokovanie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2020 - 2024, ktoré sa uskutoční dňa

23. marca 2022 o 14:00 hod.

 

PROGRAM ROKOVANIA

I. HLAVNÉ TÉMY

I/1.    Nárast cien stavebných materiálov – ústna informácia Ing. Pavla Kováčika, PhD., MBA
I/2.    Aktuálny stav prípravy nových stavebných právnych predpisov - zákona o výstavbe a zákona o územnom plánovaní – ústna informácia Ing. Pavla Kováčika, PhD., MBA
I/3.    Certifikácia systému manažérstva zhotoviteľov vyhradených stavieb - ústna informácia doc. Ing. Jána Slašťana, CSc.

II. AKTUÁLNE TÉMY SLOVENSKÉHO STAVEBNÍCTVA

II/1.  Informácia o aktivitách prezidenta ZSPS
II/2.  Pripomienky ZSPS k návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s rozvojom automatizovaných vozidiel
II/3.  Pripomienky ZSPS k návrhu smernice 2010/40/EÚ o rámci na zavedenie inteligentných dopravných systémov v oblasti cestnej dopravy a na rozhrania s inými druhmi dopravy
II/4.  Prerokovanie zásadných pripomienok ZSPS k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
II/5.  Úvodné stretnutia odborných skupín Okrúhleho stola Zelená dohoda pre budovy

III. VNÚTROZVÄZOVÉ TÉMY

III/1.  Kontrola plnenia uznesení Prezídia ZSPS
III/2.  Stav plnenia rozpočtu k 28. 2. 2022
III/3.  Informácia o členskej základni ZSPS k 10. 3. 2022
III/4.  Účtovná závierka ZSPS k 31. 12. 2021
III/5.  Inventarizácia majetku, záväzkov a pohľadávok ZSPS k 31. 12. 2021
III/6.  Informácia o organizačnej a administratívnej činnosti Úradu ZSPS vykonávaná od posledného reportovaného obdobia.

 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline