Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
40. riadne zasadnutie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2016 - 2020 zo dňa 19. 08. 2020

PROGRAM A MIESTO

40. riadneho zasadnutia Prezídia ZSPS vo volebnom období 2016 - 2020, ktoré sa uskutoční dňa

16. (streda) septembra 2020 o 13:00 hod.

 

PROGRAM ROKOVANIA

I. Aktuálne témy slovenského stavebníctva

I/1.    Aktivity prezidenta ZSPS

I/2.    Informácia o príprave VZ Združenia ABF Slovakia – ústna informácia prezidenta ZSPS Ing. Pavla Kováčika, PhD., MBA

I/3.    Informácia o stave prípravy nového zákona o územnom plánovaní a nového zákona o výstavbe – ústna informácia Ing. Pavla Kováčika, PhD., MBA

I/4.    Informácia o stave prípravy certifikácie zhotoviteľov vyhradených stavieb – ústna informácia Ing. Pavla Kováčika, PhD., MBA 

I/5.    Informácia o organizačnej a administratívnej činnosti Úradu ZSPS  – ústna informácia riaditeľa úradu ZSPS Ing. Mareka Malinu, PhD.

I/6.    Rozporové rokovanie k návrhu novely zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní a zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania

I/7.    Rozporové rokovanie k návrhu novely zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti

I/8.    Štvrté pracovné stretnutie k téme "Model a metodika zamestnávateľského centra"

II. Vnútrozväzové témy

II/1.   Kontrola plnenia uznesení Prezídia ZSPS

II/2.   Stav plnenia rozpočtu k  31. 8. 2020

II/3.   Informácia o členskej základni 8. 9. 2020

III. Rôzne

III/1.   Stav prípravy Krajských nominačných konferencií 2020 – ústna informácia riaditeľa úradu ZSPS Ing. Mareka Malinu, PhD.

 

 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline