Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
39. riadne zasadnutie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2016 - 2020 zo dňa 19. 08. 2020

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

PROGRAM A MIESTO

39. riadneho zasadnutia Prezídia ZSPS vo volebnom období 2016 - 2020, ktoré sa uskutoční dňa

19. (streda) augusta 2020 o 13:00 hod.

 

PROGRAM ROKOVANIA

I. Aktuálne témy slovenského stavebníctva

I/1. Stavebný zákon

I/2. Činnosť pracovnej skupiny MDV SR pre elektronizáciu a digitalizáciu stavebnej správy

I/3. Certifikácia zhotoviteľov vyhradených stavieb

I/4. Príprava EU projektov

I/5. Projekt rekvalifikácie v stavebníctve

I/6. Zamestnávateľské centrá

I/7. Pripomienky ZSPS k návrhu novely zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti

I/8. Dopracovanie návrhov okruhov na zlepšenie verejného obstarávania a námetov na zlepšenie podnikateľského prostredia

I/9. Pripomienky ZSPS k 19. návrhu nového zákona o výstavbe

I/10. Informácia o administratívnej činnosti Úradu ZSPS.

II. Vnútrozväzové témy

II/1.  Kontrola plnenia uznesení Prezídia ZSPS

II/2.  Stav plnenia rozpočtu k 31. 7. 2020

II/3.  Informácia o členskej základni k 12. 8. 2020

II/4.  Návrh organizačného a odborného zabezpečenia Krajských nominačných konferencií ZSPS 2020.

III. Rôzne

III/1. Návrh na schválenie nových členov odborných komisií ZSPS

III/2. Návrh na vymenovanie novej gestorky Komisie ZSPS pre vzdelávanie a výchovu v stavebníctve

 

 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline