Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
38. riadne zasadnutie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2016 - 2020 zo dňa 15. 07. 2020

PROGRAM A MIESTO

38. riadneho zasadnutia Prezídia ZSPS vo volebnom období 2016 - 2020, ktoré sa uskutoční dňa

15. (streda) júla 2020 o 09:00 hod. kombinovaným spôsobom.

 

PROGRAM ZASADNUTIA

I. AKTUÁLNE TÉMY SLOVENSKÉHO STAVEBNÍCTVA A AKTIVITY ZSPS

 1. Aktivity prezidenta ZSPS
 2. Publikácia vyjadrení zástupcov Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska
 3. Rokovanie Komisie ZSPS pre verejné obstarávanie stavebných prác a podnikateľské prostredie
 4. Rokovanie Komisie ZSPS pre podmienky zhotovovania stavieb
 5. Mimoriadne rokovanie odvetvovej tripartity Ministerstva dopravy a výstavby
  SR za oblasť výstavby, bytovej politiky a mestského rozvoja
 6. Zasadnutie Pracovnej skupiny pre koordináciu rozvoja odborného
  vzdelávania a prípravy pre trh práce v rezorte dopravy a výstavby SR
 7. Konferencia INOVÁCIE V ARCHITEKTÚRE A V STAVEBNÍCTVE a Fórum
  slovenského stavebníctva
 8. Stretnutie Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska so Slovenským
  živnostenským zväzom za účasti tajomníka Sektorovej rady pre stavebníctvo,
  geodéziu a kartografiu
 9. Informácia o administratívnej činnosti Úradu ZSPS vykonávaná od
  posledného reportovaného obdobia

II. VNÚTROZVÄZOVÉ TÉMY

 1. II / 1. Kontrola plnenia uznesení Prezídia ZSPS
 2. II / 2. Stav plnenia rozpočtu k 30. 6. 2020
 3. II / 3. Informácia o členskej základni

III. RÔZNE

 1. Návrh na schválenie nových členov odborných komisií ZSPS

 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline