Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
37. riadne zasadnutie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2016 - 2020 zo dňa 17. 06. 2020

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

PROGRAM A MIESTO

37. riadneho zasadnutia Prezídia ZSPS vo volebnom období 2016 - 2020, ktoré sa uskutoční dňa

17. (streda) júna 2020 o 13:00 hod. videokonferenčným spôsobom.

 

PROGRAM ZASADNUTIA

I - Aktuálne témy slovenského stavebníctva

I - 1.   Vývoj stavebníctva SR

I - 2.   Plán obnovy EÚ (EU Recovery Plan) a pozícia SR

I - 3.   Investície pre stavebníctvo v SR:

I - 3. 1.   Národný investičný plán

I - 3. 2.   Investície do infraštruktúry

I - 3. 3.   Regionálne investície

I - 4.    Nové stavebné predpisy (zákon o územnom plánovaní, zákon o výstavbe) a certifikácia zhotoviteľov vyhradených stavieb

I - 5.    Vzdelávanie a zamestnanosť v stavebníctve:

I - 5. 1.   Priebežná informácia o projekte Sektorovo riadené inovácie – Stratégia rozvoja ľudských zdrojov pre Stavebníctvo

I - 5. 2.   Priebežná informácia o projekte Craftedu

I - 5. 3.   Príprava projektu rekvalifikácie pre stavebníctvo

I - 5. 4.   Konferencia Fórum slovenského stavebníctva

I - 6.   Stavba roka 2019

I - 7.   Výber členov Rady Úradu pre verejné obstarávanie

 

II - Vnútrozväzové témy

II - 1.  Aktivity prezidenta a Úradu ZSPS

II - 2.  Kontrola plnenia uznesení Prezídia ZSPS

II - 3.  Stav plnenia rozpočtu k  31. 5. 2020

II - 4.  Informácia o členskej základni

II - 5.  Návrh zmien a doplnenia Stanov ZSPS – 2. prerokovanie

II - 6.  Informácia o hlasovaní per rollam

 

III - Rôzne

III - 1. Nominovanie zástupcu ZSPS do Komisie pre dopravu a výstavbu NR SR

 

 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline