Tripartita MVRR SR z 19. februára 2009

Spoločné rokovanie tripartitnej Rady Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, Integrovaného odborového zväzu SR a Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska, sa uskutočnilo dňa 19. februára 2009 v budove APPOLLO – Business Center, Prievozská 2/B, Bratislava.

Program rokovania:

  1. Vyhodnotenie plnenia úloh tripartitnej rady
  2. „Návrh“ Časový a obsahový plán rokovaní tripartitnej Rady v odvetví výstavby a stavebníctva  na rok 2009 
  3. Informácia o účasti MVRR SR na výstavách a veľtrhoch v SR na rok 2009 
  4. Informácia o návrhu nových úloh výskumu a vývoja  pre rok 2009
  5. Rôzne

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie