Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[Stavebné noviny] Stretnutie na ÚVO k príprave vzorových súťažných podkladov pre stavebné práce

Dňa 28. júna 2024 sa na Úrade pre verejné obstarávanie (ÚVO) uskutočnilo stretnutie k problematike prípravy vzorových súťažných podkladov pre oblasť regionálnych investícií v pôsobnosti miest a obcí.

Pracovné stretnutie predsedu ÚVO Petra Kuboviča a riaditeľa odboru metodiky a regionálnych centier Ľubomíra Kubičku s prezidentom Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Pavlom Kováčikom, zástupcom ZMOSu Tomášom Tahotným, zástupcom MIRRI SR Ladislavom Šimkom a zástupcom Smart Cities Klubu Vladimírom Juríkom pomohlo identifikovať možnosti unifikácie dokumentácie, postupov a podkladov pre verejné obstarávanie v oblasti stavebných prác.

Prítomní experti sa zhodli, že používanie preddefinovaných súťažných podkladov, ktoré budú verejne dostupné všetkým verejným obstarávateľom, je jedným z najlogickejších riešení pri odbúravaní administratívnej záťaže. Zástupcovia úradu predstavili aj vydarený projekt vzorových súťažných podkladov pre obstarávanie cyklotrás a konštatovali, že tento postup preukázal opodstatnenie a jeho jednoduchosť prináša verejným obstarávateľom požadovanú efektívnosť.

Všetci zúčastnení uvítali iniciatívu Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska na zriadenie služieb technickej asistencie pri obstarávaní stavebných prác, ktorá by sa mohla po vyriešení otázok financovania stať kľúčovým prvkom na ceste ku skvalitneniu a zrýchleniu procesov obstarávania práve menších stavebných zákaziek.

Viac tém zo sveta stavebníctva nájdete v denníku Stavebné noviny. https://zsps.sk/web/index.php/stavebne-noviny

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline