Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[trend.sk] Prvoplánové šetrenie pri výbere lacného, ale nekvalitného stavebného materiálu sa nevypláca

04.07.2024 | Na trhu sa objavujú materiály, ktoré nespĺňajú štandardy EÚ, čo môže viesť k zvýšeným nákladom na údržbu a opravy.

Prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Pavol Kováčik je presvedčený, že na stavbách pre štát je použitie materiálov a výrobkov viacnásobne kontrolované. Preto použitie nekvalitných výrobkov nie je možné.

Čo sa týka súkromnej výstavby, predovšetkým bytovej, nekvalitné výrobky sa už môžu vyskytovať. „O zaplavení trhu sa ale nedá hovoriť,“ podčiarkuje P. Kováčik s tým, že nevníma problematiku stavebných materiálov ako hlavný problém stavebníctva. Tým sú nekvalifikovaní pracovníci, či už v rámci voľných živností alebo bez potrebnej rekvalifikácie na prácu s novými technológiami.

Viac o tejto téme sa dozviete v článku Prvoplánové šetrenie na stavbách sa nemusí vyplácať | TREND

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline