Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[ta3.com] Poslanci odsúhlasili rýchlejšie povoľovanie veľkých stavieb. Čo to znamená pre Slovensko v budúcnosti?

velke stavby rychlejsie

30.06.2024 | Príprava a samotné zahájenie výstavby by sa mohlo zrýchliť aj o polovicu.

Podľa prezidenta Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Pavla Kováčika za zdržania môžu aj priebežné zmeny v prioritách štátu, kedy sa niektoré projekty urýchlia, iné spomalia a pritom výsledok je taký, že sa spomalí všetko. Príprava musí prebiehať kontinuálne.

Zákon o strategických investiíciách vytvára podmienky a predpoklady, ale nevie nahradiť odbornosť v príprave. Navyše keď príprava projektu trvá 4 až 5 rokov je potrebné udržať kontinutitu aj medzi volebnými obdobiami. V aplikačnej praxi treba dodržať princíp, že inštitút strategickej investície, významnej stavby, dostanú len niektoré vybrané strategické projekty a nebude sa nadužívať, aby sa nevytratil efekt prednosti. Preto treba citlivo vyberať, kedy tento inštitút použiť.

Celú reláciu si môžete pozrieť v archíve televízie ta3 Poslanci odsúhlasili rýchlejšie povoľovanie veľkých stavieb. Čo to znamená pre Slovensko v budúcnosti? | ta3

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline