„Nie všetky rekonštrukcie sú zamerané na zlepšenie energetickej efektívnosti. Napríklad zmena vnútorného dizajnu alebo obnova kuchyne nemusia mať vplyv na spotrebu energie,“ približuje situáciu konateľ spoločnosti Kami profit Milín Kaňuščák.

Na druhej strane zateplenie budovy, výmena okien za energeticky efektívnejšie modely či inštalácia solárnych panelov môžu domácnostiam výrazne pomôcť. Nesmú však zabudnúť na niekoľko základných krokov.

Dôležitá príprava

Prvým z nich je energetický audit, ktorý by sa mal podľa M. Kaňuščáka vykonať pred každou plánovanou renováciou. „Profesionálny audítor dokáže identifikovať slabé miesta v energetickom profile obytného či rodinného domu a odporučiť konkrétne opatrenia na zvýšenie ich energetickej efektívnosti,“ dodáva odborník.

Dôvodom je najmä jedinečná povaha každej stavby, ktorú charakterizujú faktory ako geografická poloha, typ a veľkosť bytu či domu, miestne klimatické podmienky a špecifické charakteristiky budovy.

Napriek tomu majitelia nehnuteľností tento krok často ignorujú. „Len výnimočne, približne päťkrát od roku 2010, som sa stretol s tým, že si vlastníci zaplatili a prizvali odborného poradcu a riadili sa aspoň čiastočne jeho odporúčaniami,“ poukazuje na jeden z problémov prezident Stavebnej komory Slovenskej republiky (SKSR) Ivan Pauer.

Medzi ďalšie nedostatky zaraďuje výber riešiteľa a zhotoviteľa rekonštrukcie na základe ceny, známosti či akciovej ponuky. Samotnými technickými riešeniami v návrhoch sa pritom vlastníci budovy zaoberajú málokedy. Túto situáciu však môžu skomplikovať aj ich vzájomné nezhody pri schvaľovacom procese takejto investície.

Rozhodujú skúsenosti, nie cena

V porovnaní s nimi majú síce majitelia rodinných domov oveľa voľnejšie ruky, čo však neznamená, že sa vždy rozhodnú správne. Napríklad sa im neoplatí šetriť na tepelnej izolácii. Jej absencia na strechách či stenách je totiž častou príčinou úniku tepla, čo vyžaduje väčšiu spotrebu energie na vykurovanie.

Aby sa takýmto chybám vyhli, mali by, podobne ako vlastníci bytových domov, zainvestovať do vypracovania projektu rekonštrukcie. „Apelujeme na to, aby ho spracovala odborne spôsobilá osoba, ktorá má skúsenosti s obnovou budov,“ radí spotrebiteľom prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Pavol Kováčik.

Celý článok aj s vyjadrením prezidenta ZSPS si môžete prečítať tu: https://www.trend.sk/spravy/samotna-rekonstrukcia-usporu-energii-nezaruci-vlastnici-musia-urobit-par-krokov-navyse