Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[trend.sk] Diaľnice a cesty čaká ďalší rok premárnených príležitostí

2.6.2023 | Prepad produkcie inžinierskych stavieb sa po troch rokoch zastavil. Zásluhu na tom však nemá vláda, ale súkromný sektor

V segmente inžinierskych stavieb, kam sa rátajú najmä diaľnice, rýchlostné cesty či železnice, došlo po troch rokoch prepadu k obratu. „Rok 2022 bol rokom, keď sa proces klesajúcej produkcie zastavil. Zásluhu na tom však nemá vláda, ale predovšetkým súkromní stavebníci či developeri. Hnacou silou bola ich snaha investovať a ochrániť finančné zdroje pred infláciou,“ uvádza prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) Pavol Kováčik. „Ešte začiatkom roka 2023 sme predpokladali, že rok 2023 bude rokom oživenia po bezprecedentnom prepade verejného stavebníctva na Slovensku v rokoch 2019 až 2022. V zmysle vládnych proklamácií a prísľubov sme očakávali zvýšené čerpanie fondov z končiaceho programového obdobia 2013 až 2020, ale aj prvé projekty financované z plánu obnovy a odolnosti,“ hovorí prezident ZSPS.

Konštatuje však, že reálny vývoj je s politickými prísľubmi v zásadnom nesúlade a rok 2023 bude pre stavebníctvo ďalším rokom premárnených príležitostí. „Vláda zvyšovaním vnútorného investičného dlhu neúmerne zvyšuje finančné nároky na jeho dobehnutie v budúcnosti,“ hovorí pre TREND P. Kováčik. Na rozdiel od okolitých štátov Slovensko podľa neho nepodporuje inovácie v stavebníctve žiadnymi cieleným programami, nerobí potrebné technologické zmeny, nezabezpečuje dostatočnú kvalifikáciu pracovníkov v stavebníctve. „Pokiaľ tento nepriaznivý stav nebude riešený, slovenské stavebníctvo stratí konkurencieschopnosť a nebude motorom rastu ekonomiky, ako je to v iných štátoch EÚ,“ hovorí prezident zväzu.

Celý článok aj s vyjadrením prezidenta Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska, Ing. Pavla Kováčika, PhD., MBA., si prečítate na: https://www.trend.sk/trend-archiv/dialnice-cesty-caka-dalsi-rok-premarnenych-prilezitosti

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline