Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[tasr.sk] Architekti a stavební inžinieri ocenili najlepšie stredoškolské ročníkové práce

Prešov 6. júna (TASR) - Odborná konferencia architektov a stavebných inžinierov ASPO 2023, ktorá sa uskutočnila v utorok v Prešove, priniesla okrem odborných diskusií na tému stavebníctva aj ocenenie najlepších ročníkových prác budúcich projektantov.

Odborná porota hodnotila desiatky školských projektov rodinných či polyfunkčných domov. Cenu predsedu poroty udelila študentkám Strednej priemyselnej školy (SPŠ) stavebnej v Prešove za ich Digital school. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová. Do súťaže o najlepší ročníkový projekt so zameraním na rodinné, inteligentné, átriové, polyfunkčné domy, chaty, komunitné centrá, materské školy a iné objekty sa zapojili štyri stredné odborné školy v rámci oboch krajov. Konkrétne SPŠ technická v Bardejove, SPŠ stavebná v Prešove, SPŠ techniky a dizajnu v Poprade a SPŠ stavebná a geodetická v Košiciach. "Cenu predsedu poroty si odniesli študentky SPŠ stavebnej v Prešove za projekt digitálnej školy roka 2023. Ocenenie získali za vynikajúce vypracovanie a úspešné obhájenie ročníkovej práce. Cenu prezidenta Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska získala študentka SPŠ techniky a dizajnu v Poprade za projekt horskej turistickej chaty," uviedla Jeleňová. V rámci súťaže boli udelené aj štyri ceny Regionálneho združenia SKSI Košice, a to bez určenia poradia. Získali ju projekt chaty pod Čiernou horou, projekt rekonštrukcie komunitného centra, taktiež zámer polyfunkčného domu s veterinárnym strediskom, ako aj rodinného domu. Medzi ocenenými v tejto kategórii boli študenti zo všetkých zapojených škôl. Súťaž priniesla ocenenie aj od súkromnej prešovskej firmy. Udelila ju za vynikajúce technické riešenie projektu rodinného domu študentke z Košíc a projektu materskej školy s envirotriedou, ktorý vypracoval študent popradskej strednej školy. Zoznam všetkých ocenených je zverejnený na webstránke PSK.

Prevzaté z https://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:2023060600000372

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline