Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[trend.sk] Nielen novostavby, ale aj staré domy majú byť ekologické. Vyhovieť Bruselu bude stáť miliardy

2.6.2023 | Všetky byty a rodinné domy stavané po roku 2030 v EÚ majú byť úplne bezemisné. Skutočným problémom v praxi sú staré neefektívne budovy a vysoké náklady ich vlastníkov na energie Milióny majiteľov domov v Európe zrejme budú čoskoro masívne vymieňať okná, inštalovať solárne panely na strechy a lepšie izolovať fasády budov.

To bude pre nich znamenať nemalé finančné náklady. Za všetkým stoja zámery Bruselu, ten totiž chce dosiahnuť do roku 2050 klimatickú neutralitu. Do roku 2030 sa majú znížiť emisie skleníkových plynov najmenej o 55 percent v porovnaní s úrovňou z roku 1990. Tomuto cieľu podriadila EÚ aj ďalšie čiastkové zámery.

Budovy sú v Únii podľa správy Európskej komisie (EK) zodpovedné za 40 percent spotreby energie a za 36 percent emisií skleníkových plynov. Ak sa pristúpi k ich povinnej obnove s cieľom zvýšiť ich energetickú efektívnosť, bude to predstavovať kľúčový faktor pri dosahovaní európskych klimatických cieľov. Otázkou zostáva, z koho vrecka sa budú tieto výdavky na obnovu či renováciu reálne platiť a ako sa s týmito nákladmi vlády jednotlivých štátov vysporiadajú, aj za pomoci európskych orgánov, ktoré na to majú dostatočne efektívne nástroje.

Harmonizácia energetickej certifikácie

Ešte v marci tohto roka v Európskom parlamente rezonoval návrh štvrtej revízie Smernice o energetickej hospodárnosti budov (EPBD), ktorý je súčasťou balíčka legislatívnych návrhov EK „Fit for 55“. Europoslanci napokon podporili plány dosiahnuť klimaticky neutrálne stavebníctvo do roku 2050.  

Celý článok aj s vyjadrením prezidenta Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska, Ing. Pavla Kováčika, PhD., MBA., si prečítate na: https://www.trend.sk/financie/nielen-novostavby-ale-aj-stare-domy-maju-byt-ekologicke-vyhoviet-bruselu-bude-stat-miliardy

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline