Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
ZSPS víta zámer NDS posudzovať v súťažiach viaceré kritériá

ZVÄZ STAVEBNÝCH
PODNIKATEĽOV SLOVENSKA

banner sn

Najnovšie  SPRÁVY

TASR, TERAZ.SK, 28. júla 2018 http://www.teraz.sk/ekonomika/zsps-vita-zamer-nds-posudzovat-v-su/339559-clanok.html

Diaľničiari budú v súťaži posudzovať štyri kritériá: cenu, kvalitu tímu odborníkov, ktorí sa budú na stavbe podieľať, náklady na prevádzku cesty a environmentálne hľadisko.

Bratislava 28. júla (TASR) - Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) víta, že sa Národná diaľničná spoločnosť (NDS) rozhodla vykročiť smerom posudzovania viacerých kritérií pri súťažiach, nie iba ceny. Pre TASR to uviedol prezident zväzu Pavol Kováčik.

NDS vyhlásila prvú takúto súťaž začiatkom júla. Ide o tender na výstavbu úseku rýchlostnej cesty R2 z Kriváňa po Mýtnu s predpokladanou cenou 234,08 milióna eur. Diaľničiari budú v súťaži posudzovať štyri kritériá: cenu, kvalitu tímu odborníkov, ktorí sa budú na stavbe podieľať, náklady na prevádzku cesty a environmentálne hľadisko.

"Zvolené kritériá vnímame ako prvý pokus definovania viacerých kritérií," zhodnotil Kováčik. Kritériá referencií a kvality tímu odborníkov však podľa jeho slov mieria na historické projekty uchádzača a nereflektujú to, či uvedené projekty boli plnené kvalitne, prípadne v akej kvalite. Rozhodujúce je len to, že referenčný projekt bol splnený.

"Na základe uvedených kritérií tak uchádzač, ktorý plnil väčší počet priemerne kvalitných projektov, môže byť ohodnotený lepšie, ako uchádzač, ktorý plnil nižší počet projektov, ale v mimoriadnej alebo nadpriemernej kvalite," opísal Kováčik. Toto kritérium tiež podľa neho nezohľadňuje to, či má uchádzač aktuálnu reálnu skúsenosť s daným projektom. Teda môže dostať body aj za referenčné projekty, ktoré plnil v minulosti prostredníctvom personálu, ktorý u neho už nepracuje.

"Ďalšie dve kritériá, náklady na prevádzku a environmentálne hľadisko, sú podrobne definované tak, že každý uchádzač vopred vie, ako má pripraviť ponuku, aby dosiahla najvyššie bodové hodnotenia," domnieva sa Kováčik. Je preto podľa neho pravdepodobné, že NDS v týchto kritériách dostane od uchádzačov ponuky veľmi podobné až zhodné, a tým tieto kritériá nemusia preferovať uchádzača s najlepšími predpokladmi pre uskutočnenie zákazky.

Vo zvolenej sústave kritérií chýbajú podľa prezidenta ZSPS prvky dôležité pre rozpoznanie skutočných schopností uchádzača naplniť cieľ uvedenej zákazky. "Týmito prvkami sú návrhy riešenia rizík projektu, pridaná hodnota uchádzača a rozhovor s obhajobou predloženej ponuky, ktoré pri profesionálnom aplikovaní skutočne extrahujú uchádzačov s najlepšími predpokladmi pre úspešnú realizáciu zákazky," opísal Kováčik.

ZSPS preto podľa jeho slov navrhoval a stále navrhuje pri prvých takýchto obstarávaniach využiť asistenciu zahraničných odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami s viackriteriálnym hodnotením na kvalitu. NDS to však podľa neho neakceptovala.

"Aj napriek nedostatkom sme však tomuto prvému pokusu NDS priaznivo naklonení a veríme, že predmetná súťaž prinesie pozitívne výsledky," dodal Kováčik.

ZSPS

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline