Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
28. zasadnutie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2012-2016 zo dňa 22. septembra 2015

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

28. zasadnutie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2012-2016 sa uskutočnilo dňa 22. (utorok) septembra 2015 o 14:00 hod. v zasadačke ZSPS, Viedenská cesta 5, Bratislava

PROGRAM ZASADNUTIA

I. Verejná časť

hostia: prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD., prezident Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva - ABF Slovakia a prof. Dip.-Ing. Vladimír Benko, predseda Slovenskej komory stavebných inžinierov

téma: Nová koncepcia a stav prípravy súťaže Stavba roka a ostatné spoločné témy

II. Pracovná časť

1. Otvorenie a schválenie programu
2. Aktuálne témy slovenského stavebníctva
3. Kontrola plnenia uznesení Prezídia ZSPS
4. Informácia o členskej základni
5. Stav plnenia rozpočtu ZSPS k 31.08.2015
6. Informácia o hlasovaní per rollam
7. Informácia o aktuálnych aktivitách ZSPS
8. Rôzne

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline