Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
30. riadne rokovanie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2020 - 2024 zo dňa 17. 04. 2024 v Bratislave

PROGRAM

30. rokovanie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2020 - 2024, ktoré sa uskutoční dňa 17. 04. 2024 o 13:00 hod. na Úrade ZSPS v Bratislave, Viedenská cesta 5

 

 

PROGRAM ROKOVANIA

Prezentácia A diskusia (20 minút): „Zavádzanie reportingu udržateľnosti do stavebných firiem - koordinácia prístupu“
Prezentujúca: Mgr. Adriana Jankovičová, L.A. Holding s. r. o.

I. HLAVNÉ TÉMY SLOVENSKÉHO STAVEBNÍCTVA

I/1.   Nová stavebná legislatíva (Legislatívny zámer novej právnej úpravy – návrh MD SR)

I/2.   Nárast cien stavebných materiálov

I/3.   Národný dokument - Posudzovanie zhody. Požiadavky na orgány vykonávajúce audit a certifikáciu systému manažérstva zhotoviteľa vyhradených stavieb a požiadavky na systém manažérstva 

II. AKTUÁLNE TÉMY SLOVENSKÉHO STAVEBNÍCTVA

II/1.   Informácia o aktivitách prezidenta Ing. Pavla Kováčika, PhD., MBA a generálneho sekretára  ZSPS Ing. Mareka Malinu, PhD.

II/2.   List prezidenta ZSPS ministrovi financií, podpredsedníčke vlády a ministerke hospodárstva a ministrovi dopravy SR

II/3.   Akceptácia trhu práce na nové požiadavky, obnova budov a jej financovanie a prezentácia inovatívneho vzdelávania v stavebníctve boli témami Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska na veľtrhu CONECO-RACIOENERGIA

II/4.   Slávnostný okrúhly stôl k projektu ZELENÁ DOHODA PRE BUDOVY

II/5.   Prezentovanie príručky k vzorovým súťažným podkladom: „Vybudovanie cyklistickej infraštruktúry“

III. VNÚTROZVÄZOVÉ TÉMY

III/1.  Kontrola plnenia uznesení Prezídia ZSPS

III/2.  Stav plnenia rozpočtu ZSPS

III/3.  Informácia o členskej základni ZSPS k 8. 4. 2024

III/4.  Informácia o organizačnej a administratívnej činnosti Úradu ZSPS vykonávaná od posledného reportovaného obdobia

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline