Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
29. riadne rokovanie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2020 - 2024 zo dňa 13. 03. 2024 v Bratislave

PROGRAM

29. rokovanie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2020 - 2024, ktoré sa uskutoční dňa 13. 03. 2024 o 13:00 hod. na Úrade ZSPS v Bratislave, Viedenská cesta 5

 

 

PROGRAM ROKOVANIA

I. HLAVNÉ TÉMY SLOVENSKÉHO STAVEBNÍCTVA

I/1.   Nová stavebná legislatíva 

I/2.   Nárast cien stavebných materiálov

I/3.   Národný dokument - Posudzovanie zhody. Požiadavky na orgány vykonávajúce audit a certifikáciu systému manažérstva zhotoviteľa vyhradených stavieb a požiadavky na systém manažérstva 

II. AKTUÁLNE TÉMY SLOVENSKÉHO STAVEBNÍCTVA

II/1.   Informácia o aktivitách prezidenta Ing. Pavla Kováčika, PhD., MBA a generálneho sekretára  ZSPS Ing. Mareka Malinu, PhD.

II/2.  Pripomienky ZSPS k návrhu Zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (LP/2024/51)

II/3.   Aktivity ZSPS v rámci sprievodného programu Coneco-Racioenergia 2024

II/4.   Medzinárodné projekty ZSPS

II/5.   Mediálne aktivity ZSPS

III. VNÚTROZVÄZOVÉ TÉMY

III/1.  Kontrola plnenia uznesení Prezídia ZSPS

III/2.  Stav plnenia rozpočtu ZSPS

III/3.  Informácia o členskej základni ZSPS k 4. 3. 2024

III/4.  Informácia o organizačnej a administratívnej činnosti Úradu ZSPS vykonávaná od posledného reportovaného obdobia

IV. RÔZNE

IV/1. Návrh na schválenie nového člena odbornej komisie ZSPS

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline