Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
26. riadne rokovanie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2020 - 2024 zo dňa 22. 11. 2023

PROGRAM

26. rokovanie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2020 - 2024, ktoré sa uskutoční dňa

22. 11. 2023 o 13:00 hod.

 

PROGRAM ROKOVANIA

I. HLAVNÉ TÉMY SLOVENSKÉHO STAVEBNÍCTVA

I/1. Nárast cien stavebných materiálov
I/2. Nová stavebná legislatíva
I/3. Národný dokument - Posudzovanie zhody. Požiadavky na orgány vykonávajúce audit a certifikáciu systému manažérstva zhotoviteľa vyhradených stavieb a požiadavky na systém manažérstva
I/4. Zverejnenie Národného dokumentu - písomný podklad

II. AKTUÁLNE TÉMY SLOVENSKÉHO STAVEBNÍCTVA

II/1. Informácia o aktivitách prezidenta a generálneho sekretára ZSPS
II/2. Konferencia ZSPS: STAVEBNÍCTVO VO SVETE SA MENÍ ZÁVRATNOU RÝCHLOSŤOU - AKO SA ZMENÍME MY?
II/3. Informácia o konaní 38. VZ ZSPS
II/4. Medzinárodné projekty ZSPS
II/5. Stanovisko Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska a Asociácie priemyselných zväzov a dopravy a k alternatívnym úpravám textácie návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
II/6. Pripomienka ZSPS k Návrhu zákona, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov
II/7. Medialne aktivity ZSPS

III. VNÚTROZVÄZOVÉ TÉMY

III/1. Kontrola plnenia uznesení Prezídia ZSPS
III/2. Stav plnenia rozpočtu ZSPS k 31. 10. 2023
III/3. Informácia o členskej základni ZSPS k 9. 11. 2023
III/4. Informácia o rokovaní Dozornej rady ZSPS dňa 11. 9. 2023
III/5. Školenia certifikačných orgánov, manažmentu stavebných firiem, uchádzajúcich sa o
certifikát systému manažérstva zhotoviteľa vyhradenej stavby a SNAS k certifikácii systému manažérstva zhotoviteľa vyhradenej stavby

IV. RÔZNE

IV/1. Návrh na schválenie nových členov odborných komisií ZSPS

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline