Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
25. riadne rokovanie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2020 - 2024 zo dňa 13. 09. 2023

PROGRAM

25. rokovanie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2020 - 2024, ktoré sa uskutoční dňa

13. 09. 2023 o 13:00 hod.

 

PROGRAM ROKOVANIA

 

I. HLAVNÉ TÉMY SLOVENSKÉHO STAVEBNÍCTVA

I/1. Národný dokument. Požiadavky na orgány vykonávajúce audit a certifikáciu systému manažérstva zhotoviteľa vyhradených stavieb a požiadavky na systém manažérstva – situačná informácia Ing. Pavla Kováčika, PhD., MBA a doc. Ing. Jána Slašťana
I/2. Nárast cien stavebných materiálov
I/3. Verejné obstarávanie stavebných prác
I/4. Plán obnovy a odolnosti SR
I/5. Nová stavebná legislatíva

II. AKTUÁLNE TÉMY SLOVENSKÉHO STAVEBNÍCTVA

II/1. Informácia o aktivitách prezidenta Ing. Pavla Kováčika, PhD., MBA, viceprezidentov a generálneho sekretára ZSPS Ing. Mareka Malinu, PhD.
II/2. Spojené rokovania odvetvovej tripartity za oblasť bytovej politiky, stavebníctva a mestského rozvoja
II/3. Pripomienky ZSPS k návrhu Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti Vyhlášky k stavebnému zákonu
II/4. Stanovisko ZSPS k novele zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
II/5. Spoločná deklarácia Slovenského živnostenského zväzu, Cechu strechárov Slovenska, Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska a odborných škôl so so stavebnými učebnými odbormi na podporu stavebných remesiel
II/6. Pripomienky ZSPS k návrhu Revízie IROP verzia 14.0 a k návrhu odporúčania MV IROP
II/7. Informácie o projektoch ZSPS
II/8. Mediálne výstupy ZSPS

III. VNÚTROZVÄZOVÉ TÉMY

III/1. Kontrola plnenia uznesení Prezídia ZSPS
III/2. Stav plnenia rozpočtu ZSPS k 31. 7. 2023
III/3. Informácia o členskej základni ZSPS k 3. 9. 2023
III/4. Návrhy materiálov na 38. Valné zhromaždenie ZSPS
III/5. Informácia o organizačnej a administratívnej činnosti Úradu ZSPS vykonávaná od posledného reportovaného obdobia
III/6. Schvaľovanie Prezídia ZSPS per rollam

 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline