Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
18. riadne rokovanie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2020 - 2024 zo dňa 22. 11. 2022

PROGRAM

18. rokovanie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2020 - 2024, ktoré sa uskutoční dňa

22.11. 2022 o 13:00 hod.

 

PROGRAM ROKOVANIA

I. HLAVNÉ TÉMY SLOVENSKÉHO STAVEBNÍCTVA

I/1. Nárast cien stavebných materiálov – ústna informácia Ing. Pavla Kováčika, PhD., MBA
I/2. Certifikácia systému manažérstva zhotoviteľov vyhradených stavieb

II. AKTUÁLNE TÉMY SLOVENSKÉHO STAVEBNÍCTVA

II/1. Informácia o aktivitách prezidenta a generálneho sekretára ZSPS
II/2. Pripomienky a stanoviská ZSPS k prerokúvaným legislatívnym a koncepčným návrhom
II/3. Konferencia ZSPS: Fórum slovenského stavebníctva 2022
II/4. 5. stretnutia Odborných skupín Zelenej dohody pre budovy
II/5. Uskutočnené 3. prezenčné rokovanie okrúhleho stola Zelenej dohody pre budovy 29. 9. 2022
II/6. Plánované 4. prezenčné rokovanie okrúhleho stola Zelenej dohody pre budovy a Národnej kvalifikačnej platformy 8. 12. 2022
II/7. Rokovanie Výboru RÚZ pre vzdelávanie 2. 11. 2022
II/8. Spustenie nových medzinárodných projektov BungEES a DoubleDecker
II/9. Rokovanie odvetvovej tripartity 20. 9. 2022
II/10. Rokovanie Sektorovej rady 28. – 29. 9. 2022
II/11. Pracovná skupina MDV SR pre koordináciu odborného vzdelávania a prípravy v rezorte dopravy a výstavby 26. 10. 2022
II/12. Stretnutie riaditeľov stredných odborných a priemyselných škôl s vedúcimi predstaviteľmi zhotoviteľov stavieb
II/13. Osvedčenie o zápise ochrannej známky Zväz stavebných podnikateľov Slovenska
II/14. Ponuka na mediálnu spoluprácu s agentúrou SITA Slovenská tlačová agentúra a. s.

III. VNÚTROZVÄZOVÉ TÉMY

III/1. Kontrola plnenia uznesení Prezídia ZSPS
III/2. Stav plnenia rozpočtu ZSPS k 31. 10. 2022
III/3. Informácia o členskej základni ZSPS k 11. 11. 2022
III/4. Informácia o konaní 37. VZ ZSPS
III/5. Informácia o organizačnej a administratívnej činnosti Úradu ZSPS vykonávaná od posledného reportovaného obdobia
III/6. Návrh na zriadenie odbornej komisie

IV. RôZNE

IV/1. Návrh na schválenie nových členov odborných komisií ZSPS

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline