Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[trend.sk] Stavebné firmy prežívajú krízové obdobie. Digitálne riešenia im môžu pomôcť prežiť

03.06.2024 | Prichádza revolúcia do riadenia stavebných projektov prostredníctvom najmodernejších softvérov založených na digitálnej správe a zdieľaní dát. Podľa odborníkov nedostatočná digitalizácia znižuje produktivitu práce. Tá podľa Eurostatu počas minulej dekády vzrástla len o dve percentá, zatiaľ čo pri iných odboroch o dvadsať percent.

Rovnaký postoj prezentuje prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Pavol Kováčik. Je presvedčený, že implementáciou digitalizácie do životného cyklu stavby sa dá dosiahnuť vyššia kvalita pri príprave a výstavbe. Tiež zníži náklady na prevádzku, opravy a údržbu. Oporou by bolo podľa prezidenta zväzu Pavla Kováčika zavedenie jasných smerníc. Tým by sa otvorila cesta pre efektívnejšiu implementáciu nových technológií.

Odborníci sa zhodujú, že efektívna správa a zdieľanie dát v reálnom čase umožňuje lepšiu koordináciu medzi všetkými účastníkmi stavebného projektu. Zároveň vedie k rýchlejšiemu a presnejšiemu rozhodovaniu, znižovaniu počtu vád a nedorobkov počas výstavby. Podľa Pavla Kováčika jeho nepriaznivé výsledky prejavujú nakumulované a neriešené systémové problémy stavebníctva. Napriek tomu, že viac ako 50 percent stavebných výkonov je vykonávaných v priamom, alebo nepriamom verejnom záujme, postupným trieštením vládnych kompetencií v priebehu posledných vlád sa vytratila koordinácia stavebníctva ako odvetvia.

„Digitalizácia stavebníctva je kľúčová. Jedným zo sústavy problémov je totiž nízka produktivita práce. To je dané aj nízkym stupňom digitalizácie a využívania nadväzných vyspelých technológií. Digitalizácia je kľúčom k modernému stavebníctvu,“ hovorí expert.

Štát stále zaostáva v podpore. Pozitívne efekty digitalizácie sa prejavia, ak všetci stakeholderi stavebníctva prejdú do digitálnej spolupráce. Ministerstvo dopravy zohráva v procese dôležitú úlohu, pretože v zmysle kompetenčného zákona má v gescii základnú stavebnú legislatívu. „A jej správne nastavenie je kľúčom k možnosti postupnej digitalizácie v praxi,“ dodáva P. Kováčik.

Viac o tejto téme sa dozviete v článku Digitálne riešenia môžu pomôcť stavebným firmám | TREND

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline