Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[rtvs.sk] Rezort práce navrhuje riešenie nútených živností - Správy RTVS

Screenshot 2024 06 04 131327

Na Slovensku je podľa odhadov viac ako 100 000 nútených živnostníkov. Aj keď pracujú ako riadni zamestnanci, museli si na výkon práce otvoriť živnosť. Ministerstvo práce chce zaviesť zmeny, ktoré by presnejšie určili, kto je živnostník a kto nie.

„Riešime problematiku nesprávnym spôsobom. To bude len otázka nejakého zvýšenia administratívnej záťaže, sankcionovania a riešenie následku, nie príčiny,“ skonštatoval prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Pavol Kováčik pre Správy RTVS.

Viac vo videozázname od 01:50 minúty a v článku.
Rezort práce navrhuje riešenie nútených živností - Správy RTVS

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline