Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
CONECO – RACIOENERGIA 2024: SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE PAVILÓNU VZDELÁVANIA A INOVÁCIÍ

V Bratislave, 21. 03. 2024 |V dňoch 20.- 21. marca 2024 prebieha v priestoroch výstaviska Incheba medzinárodný veľtrh CONECO – RACIOENERGIA. Pod záštitou ministerstva dopravy a za účasti vládnych predstaviteľov, zástupcov akademickej obce a kľúčových stakeholderov v oblasti stavebníctva a investícií sa dnes v rámci veľtrhu uskutočnilo slávnostné otvorenie Pavilónu vzdelávania a inovácií, ktorý je organizovaný s podporou projektov DoubleDecker a REPowerE(d)u. „Krstným otcom“ pavilónu sa aj v tomto roku opäť stal Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS).

43. ročník medzinárodného stavebného veľtrhu CONECO a 32. ročník veľtrhu energetickej efektívnosti RACIOENERGIA 2024 opäť do Incheby priniesol nabitý odborný program a najnovšie trendy, ktoré hýbu segmentom doma i v zahraničí. Domáci i zahraniční vystavovatelia počas dvoch dní predstavia inovatívne technológie a postupy, ktoré pomaly ale iste pretvárajú aj slovenské stavebníctvo. Dlhoročnou stálicou veľtrhu je aj sprievodný odborný program. V rámci neho sa v stredu uskutočnilo aj slávnostné otvorenie Pavilónu vzdelávania a inovácií za účasti štátneho tajomníka Ministerstva dopravy SR Igora Chomu, štátneho tajomníka Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Slavomíra Partilu, štátneho tajomníka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Branislava Ondruša, rektora Technickej univerzity v Košiciach Petra Mesároša, vedúcej kancelárie slovenského zastúpenia Európskej investičnej banky Zuzany Kaparovej a prezidenta najsilnejšieho profesijného združenia stavebníkov (ZSPS) na Slovensku Pavla Kováčika. Záštitu nad pavilónom prevzal minister dopravy, Jozef Ráž mladší. „Veľmi ma teší, že už 2.-rok sme sa opäť stali krstným otcom Pavilónu vzdelávania v rámci veľtrhu CONECO, ktorý efektívne prepája školy, študentov, firmy, uchádzačov o prácu či nadšencov v oblasti stavebníctva,“ konštatuje prezident ZSPS, Pavol Kováčik.

Súčasťou pavilónu je aj dvanásť najlepších stredných odborných a priemyselných škôl z celého Slovenska spolu s dvoma technickými univerzitami zo Žiliny a z Košíc, ktoré prostredníctvom svojich fakúlt predstavili aj vedecko-výskumnú oblasť vzdelávania: Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta; Technická univerzita v Košiciach so svojimi fakultami; Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera, Lučenec; Stredná priemyselná škola stavebná, Žilina; Stredná odborná škola stavebná Žilina, Spojená škola, Kremnička; Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Trenčín; Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Bratislava; Stredná odborná škola technická, Košice; Stredná odborná škola technická, Prešov; Stredná odborná škola remesiel a služieb, Poprad; Stredná odborná škola, Považská Bystrica; Stredná odborná škola stavebná, Nitra; Stredná odborná škola technológií a remesiel, Bratislava. Tie návštevníkom počas dvoch dní predstavia inovatívne učebné technológie a novinky v oblasti stavebníctva. „Účastníci sa budú môcť zoznámiť napríklad s virtuálnou, zmiešanou alebo rozšírenou realitou, najmodernejšími ekologickými riešeniami pre budovy, zelenými fasádami a strechami, či s 3D digitálnym modelom dopravnej infraštruktúry a ďalšími inovatívnymi trendmi, ktoré už dnes zásadne menia a závratnou rýchlosťou transformujú naše stavebníctvo na jedno z najmodernejších a najperspektívnejších odvetví hospodárstva,“ vysvetľuje Kováčik. V pavilóne nechýbajú ani smart a zelené riešenia, ukážky prác v 3D programoch, meranie prostredníctvom dronov. Súčasťou pavilónu je aj v tomto roku bagrový trenažér, ktorého kabína a ovládací panel sú rovnaké ako v skutočnom stavebnom stroji a v kombinácii s hydraulickým pohyblivým sedadlom vám verne sprostredkujú prácu bagristu na stavbe. Rovnako v stánku Technickej univerzite v Košiciach nájdete letecký simulátor, trojkolku poháňanú na vodík, edukatívne roboty, digitálne dvojčatá či prvky smart cities a mnohé ďalšie. „Stavebníctvo už dávno nie je odvetvím „lacnej pracovnej sily“, naopak, stáva sa z neho jedno z najsofistikovanejších odvetví vôbec. Ani najmodernejšie technológie nás však „nespasia“ pokiaľ nebudeme mať dostatok talentovaných a kvalifikovaných ľudí. Z tohto dôvodu je prepájanie vzdelávania s praxou kľúčové,“ uzatvára prezident ZSPS, Pavol Kováčik.

Uverejnené tiež:

https://sita.sk/vrealitach/stavbari-celia-konkurencii-technologickejsich-odvetvi-lepsie-vyuzivaju-zrucnosti-xbox-generacie/
https://dennatlac.sk/stavbari-celia-konkurencii-technologickejsich-odvetvi-lepsie-vyuzivaju-zrucnosti-xbox-generacie-a82680

projektove

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline