Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[rtvs.sk] Ekonomika :24: Stavebníci prichádzajú o tisíce pracovníkov

remeselnici

04.03.2024 | Stavebníctvo na Slovensku čelí nedostatku kvalifikovaných pracovníkov, ktorý sa ešte zhorší odchodom starších zamestnancov do dôchodku. Tento trend môže mať negatívny vplyv na stavebné výkony a kvalifikačnú štruktúru odvetvia. Možnosťou riešenia je podpora domácich pracovníkov a zjednodušenie imigračnej politiky pre zamestnancov z tretích krajín.

Reportáž s vyjadrením prezidenta, Ing. Pavla Kováčika, PhD., MBA., začína od 01:48 
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/19167/453728#108

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline