Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[GD4B] SAVE THE DATE: Slávnostný okrúhly stôl projektu Zelená dohoda pre budovy

SLÁVNOSTNÝ OKRÚHLY STÔL PROJEKTU

23. apríl 2024, 10:00 - 15:00, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Primaciálne námestie 1, Bratislava

Stavebníctvo a energetika je v centre záujmu a čelí veľkým výzvam ako nikdy predtým. Vzhľadom k tomu, že okolo 80% existujúcich budov v EÚ bude v roku 2050 stále v užívaní a 75% budov v EÚ je energeticky neefektívnych, je potrebná ich obnova na budovy s nulovými emisiami. Významnými výzvami sú najmä zavádzanie inovácií, digitalizácia, integrácia obnoviteľných zdrojov energie, vysoká energetická náročnosť budov, znižovanie emisií skleníkových plynov, nízka produktivita práce v stavebnom sektore, nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, vysoké ceny materiálov a zabezpečenie potrebného financovania obnovy a výstavby budov zo súkromných a verejných zdrojov. Na ich zvládnutie je potrebná spolupráca všetkých aktérov v hodnotovom reťazci, tvorcov politík, finančných a vzdelávacích inštitúcií.


Projekt Zelená dohoda pre budovy reflektuje na tieto výzvy a preto spojil zástupcov všetkých relevantných sektorov a inštitúcií. Počas desiatich stretnutí okrúhleho stola, do ktorých sa zapojilo vyše 80 stakeholderov, bolo prijatých 48 opatrení, ktorých naplnenie bude viesť k splneniu cieľov Európskej Zelenej dohody, lepšiemu využívaniu verejných finančných zdrojov s účasťou súkromného kapitálu, prilákaniu udržateľných energetických investícií do obnovy budov a zníženiu ich rizík. Výsledkom bude dekarbonizovaný fond budov, mestská infraštruktúra a doprava. 


Slávnostný okrúhly stôl je vyvrcholením niekoľkoročného procesu kreovania cestovnej mapy s názvom Zelená dohoda pre budovy, ktorej základom je spomínaných 48 opatrení. Tento okrúhly stôl bude zároveň slúžiť na deklarovanie ich dôležitosti a dohodu stakeholderov na budúcej spolupráci na ich presadzovaní a spolupráci v rámci novej Európskej koalície pre financovanie energetickej efektívnosti.

Program

Mezanín

8:30-9:30 Tlačová konferencia

Zrkadlová sieň

10:00-10:30 Registrácia účastníkov

10:30-11:30 Slávnostné otvorenie a príhovory stakeholderov

11:30-12:00 Prestávka na kávu / Networking

12:00-12:50 Stavebníctvo na križovatke, nové horizonty

  • Prinesú inovácie v stavebníctve dostupnosť bývania pre mladých?
  • Kľúčové megatrendy – plná digitalizácia procesov, robotizácia a Industry 5.0, priemyselná stavebná výroba, modulárna výstavba, Internet vecí, 3D tlač

12:50-13:20 Okrúhle stoly na Slovensku a v Čechách od 2022 do 2024
13:20-13:40 Pokračovanie dialógu stakeholderov v rámci okrúhlych stolov

Mezanín

13:40-15:00 Záverečný raut / Networking

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline