Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[trend.sk] Dopravným firmám, stavebníctvu i obchodu chýbajú tisícky pracovníkov. Problémom je byrokracia

22.11.2023 | Nedostatok kvalifikovaných pracovníkov spôsobuje ekonomike obrovské škody, pretože firmy musia odmietať zákazky a do štátnej kasy plynie menej peňazí z daní a odvodov

Slovensko čaká v budúcnosti výrazný nedostatok pracovných síl vo všetkých odvetviach hospodárstva. Toto nie je vzdialená budúcnosť, ale realita, na ktorú upozorňujú rôzne štátne rezorty dlhodobo.

„V priemyselnej výrobe a stavebníctve vznikne najvyšší nedostatok pracovnej sily na základe predpokladaného zvýšenia počtu zamestnancov v odvetví a predpokladaného počtu potrebných pracovníkov (približne 70-tisíc osôb). Hneď za tým nasleduje odvetvie veľkoobchodu, maloobchodu a opráv a odvetvie vzdelávania. V nich sa dokonca odhaduje pokles počtu zamestnancov už do roku 2025,“ priblížil ešte koncom septembra, za bývalej vlády Ľudovíta Ódora, rezort hospodárstva.

Na trhu práce jednoducho chýbajú príslušníci stoviek profesií vrátane šoférov autobusov, pracovníkov v stavebníctve, ale aj IT technikov. Prognóza vývoja populácie na Slovensku však už ukazuje znižovanie absolútneho počtu obyvateľov v produktívnom veku. Ide o pokles o viac ako 330-tisíc obyvateľov do roku 2040 oproti roku 2023. A to trh práce výrazne pocíti.

Zohľadniť potreby firiem

Jedným z vypuklých a dlhodobých problémov slovenských zamestnávateľov, ktorý má výrazný vplyv na trh práce, je štruktúra vzdelávania a z toho prameniaci nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, potvrdzuje pre TREND Miriam Filová, hovorkyňa Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ SR).

„Ten vzniká predovšetkým v dôsledku neefektívneho prepojenia vzdelávania s trhom práce. Mladí ľudia často študujú odbory, ktoré v reálnom živote nie sú také žiadané, a naopak, odbory, po ktorých zamestnávatelia evidujú dopyt (najmä technického zamerania), nemá kto študovať,“ dodáva hovorkyňa AZZZ SR.

Celý článok aj s vyjadrením prezidenta Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska, Ing. Pavla Kováčika, PhD., MBA., si prečítate na:
https://www.trend.sk/biznis/dopravnym-firmam-stavebnictvu-obchodu-chybaju-tisicky-pracovnikov-problemom-je-byrokracia

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline