Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[teraz.sk] Úrad: Vyhradené stavby môže stavať už len certifikovaný zhotoviteľ

Za vyhradené stavby sa považujú technologicky náročné budovy a inžinierske stavby alebo konštrukčne neobvyklé stavby.

Bratislava 24. novembra (TASR) - Vyhradené stavby môže podľa novej legislatívy zhotovovať len držiteľ platného certifikátu systému manažérstva zhotoviteľa vyhradenej stavby. Zapísaný pritom musí byť v zozname certifikovaných generálnych zhotoviteľov týchto stavieb. Vlastníkom prvej certifikačnej schémy je Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) a dohľad nad ňou vykonáva Úrad pre územné plánovanie a výstavbu (UUPV) SR. Informoval o tom riaditeľ tlačového odboru UUPV SR Pavel Machava.

Cieľom tejto požiadavky pri vyhradených stavbách, ktorá sa dostala do zákona vlani, je zvýšenie kvality realizácie vyhradených stavieb na Slovensku. V minulosti sa totiž stali prípady, keď chybou zhotoviteľa prišlo k tragédii, upozornil UUPV SR a ako príklad uviedol tragické udalosti pri výstavbe diaľničného mosta pri Kurimanoch. Podľa úradu práve certifikáciou generálnych zhotoviteľov možno riziko takýchto tragických udalostí výrazne eliminovať.

"Máme za sebou veľmi dôležitý krok v oblasti certifikácie zhotoviteľov vyhradených stavieb. Priemerná dĺžka ich realizácie je niekoľko rokov, preto by ich mali stavať len zhotovitelia, ktorí spĺňajú prísne kvalifikačné predpoklady a dokážu v dynamicky sa meniacich podmienkach trhu úspešne zrealizovať stavebný zámer. To, že Slovenská národná akreditačná služba schválila prvú certifikačnú schému systémov manažérstva zhotoviteľov vyhradených stavieb, ktorej vlastníkom je Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, je dobrou správou pre stavebný sektor," uviedol predseda UUPV SR Martin Hypký.

Za vyhradené stavby sa považujú technologicky náročné budovy a inžinierske stavby alebo konštrukčne neobvyklé stavby. Patria medzi nich napríklad divadlá, koncertné sály či štadióny, ale aj diaľnice, rýchlostné cesty, mosty či tunely.

Podľa zákona môže takéto stavby realizovať len kvalifikovaný stavebník s platným certifikátom systému manažérstva zhotoviteľa vyhradených stavieb. Ako doplnil prezident ZSPS Pavol Kováčik, takúto stavbu bude riadiť autorizovaný hlavný stavbyvedúci a bude pod stavebným dozorom autorizovaného stavebného dozorcu a pod dohľadom koordinátora bezpečnosti.

"Pokiaľ si vezmeme zoznam vyhradených stavieb za posledné dva roky a znenie zákona o výstavbe, ktorý priamo hovorí o generálnom zhotoviteľovi stavby, môžeme hovoriť o celkovom potenciáli maximálne na úrovni 25 - 40 stavebných firiem, ktorých sa povinná certifikácia bude týkať," uviedol Kováčik.

"Záleží nám na tom, aby tak zložité stavby, akými sú vyhradené stavby, spĺňali tie najvyššie požiadavky kvality, preto ZSPS poskytujeme náležitú súčinnosť pri všetkých činnostiach súvisiacich so zavádzaním certifikácie systému manažérstva," uviedol generálny riaditeľ pre výstavbu a vyvlastňovanie UUPV SR Roman Skorka.

Prevzaté z https://www.teraz.sk/ekonomika/uupv-sr-vyhradene-stavby-moze-stava/756811-clanok.html

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline