Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[arch.info] Slovenské stavebníctvo aktuálne prechádza stagnáciou +0,1 %
Firmám v stavebníctve bolo zadaných o 32,8 % menej verejných zákaziek ako vlani, ukazuje analýza CEEC Research.

Produkciu slovenského stavebníctva stále silne ovplyvňuje vývoj verejného obstarávania. Podľa údajov za 1. až 3. štvrťrok bolo vydaných 1 118 oznámení o stavebnej zákazke, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavovalo pokles o 23,6 %. Na celkovú produkciu slovenského stavebníctva, ktoré aktuálne prechádza stagnáciou +0,1 %, má významný vplyv predovšetkým hodnota zadaných zákaziek, ktoré boli už vysúťažené a zadané zhotoviteľom. Za 1. až 3. štvrťrok bolo zadaných o 32,8 % menej zákaziek ako v rovnakom období predchádzajúceho roka. Celkovo bolo za prvé tri štvrťroky tohto roka zadaných 815 verejných zákaziek. Vyplýva to z Polročnej štúdie slovenského stavebníctva H2/2023 spracovanej analytickou spoločnosťou CEEC Research.

Počet oznámení o verejnom obstarávaní klesol o 23,6 %

Z pohľadu objemu práce hrajú verejné zákazky v stavebníctve veľmi zásadnú úlohu a tvoria okolo 40 - 50 % stavebných výkonov. Sú nezastupiteľnou súčasťou kondície tohto sektora domácej ekonomiky. Slovenské stavebníctvo aktuálne prechádza stagnáciou +0,1 % (kĺzavý priemer stavebnej produkcie za posledných 12 mesiacov). Pre vývoj slovenského stavebníctva v tomto roku je dôležitým faktorom, ako investície štátu a ďalších verejných zadávateľov tvoria zásobu práce.

V januári až septembri 2023 bolo vydaných 1 118 oznámení o stavebnej zákazke, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavovalo pokles o 23,6 %. Ak by sme porovnávali iba nadlimitné zákazky, dostaneme medziročný rast počtu oznámení o zákazke o 15,3 %. Medziročné zmeny sú do určitej miery spôsobené vysokou porovnávacou základňou.

Celková predpokladaná hodnota oznámenia o stavebnej zákazke v januári až septembri 2023 predstavovala 2 574 mil. EUR a bol zaznamenaný jej medziročný pokles o 12,3 %. Pre nadlimitné zákazky klesla hodnota o 8,6 %. Aj v prípade hodnoty zákaziek bolo medziročné porovnanie ovplyvnené vysokou porovnávacou základňou.

"Začiatok tohto roka veľmi ovplyvnilo, že verejní obstarávatelia boli opatrní k vývoju cien stavebných materiálov. Až v priebehu roka dochádzalo k navráteniu dôvery vďaka utlmeniu dynamiky rastu cien stavebných materiálov. Postupne trh smeruje k novej stabilnej hladine, čo pomôže aj zadávateľom pri rozhodovaní nad schválenými rozpočtami," hovorí Michal Vacek, výkonný riaditeľ CEEC Research.

Zo zákaziek, ktoré boli oznámené v januári až septembri 2023, ich bolo zatiaľ zrušených 14 %, zatiaľ čo zadaných bolo neskôr 40 %. Pokiaľ ide o predbežný objem, bolo zatiaľ zadaných 23 % a zrušených 7 % z celkovej hodnoty zákaziek oznámených v januári až septembri 2023. Ich skutočná zadaná hodnota bola len 0,6 mld. EUR, pretože zadaná hodnota bola zatiaľ o cca 8 % nižšia ako pri oznámení. Z celkového objemu oznámených zákaziek boli neskôr zrušené zákazky za 0,2 mld. EUR (teda 7 % z oznámených). Po odpočítaní zadaných a zrušených zákaziek zostáva v systéme ešte 1,8 mld. EUR (teda 69 %), ktoré neboli zatiaľ zadané alebo zrušené.

Celý článok aj s grafmi si môžete prečítať na https://www.archinfo.sk/diskusia/blog/architektura-vseobecne/slovenske-stavebnictvo-aktualne-prechadza-stagnaciou-0-1.html

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline