Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[sita.sk] Vyhradené stavby môže realizovať len certifikovaný zhotoviteľ, znižuje sa tým riziko tragických udalostí

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

23.11.2023 | Stavebná legislatíva priniesla novinku v oblasti osobitných stavieb, ktoré zákon definuje ako vyhradené stavby. Po novom ich môže zhotovovať len držiteľ platného certifikátu systému manažérstva zhotoviteľa vyhradenej stavby, ktorý je zapísaný v zozname certifikovaných generálnych zhotoviteľov týchto stavieb.

Cieľom je zvýšenie kvality realizácie vyhradených stavieb na Slovensku. Vlastníkom prvej certifikačnej schémy je Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, pričom dohľad nad ňou vykonáva Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR.

Osobitná požiadavka

Nový zákon o výstavbe stanovil osobitnú požiadavku, kedy generálnym zhotoviteľom pri vyhradených stavbách môže byť len držiteľ platného certifikátu systému manažérstva, ktorý je následne zapísaný v zozname certifikovaných generálnych zhotoviteľov vyhradených stavieb.

Aby vyhradené stavby mohli vykonávať len takí zhotovitelia stavieb, ktorí spĺňajú špecifikované kvalifikačné požiadavky a súčasne uplatňujú pri svojej činnosti správne manažérske systémy, boli vypracované a schválené certifikačné schémy pre zhotoviteľov vyhradených stavieb.

Dobrá správa pre stavebný sektor

„Máme za sebou veľmi dôležitý krok v oblasti certifikácie zhotoviteľov vyhradených stavieb. Priemerná dĺžka ich realizácie je niekoľko rokov, preto by ich mali stavať len zhotovitelia, ktorí spĺňajú prísne kvalifikačné predpoklady. To, že Slovenská národná akreditačná služba schválila prvú certifikačnú schému systémov manažérstva zhotoviteľov vyhradených stavieb, ktorej vlastníkom je Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, je dobrou správou pre stavebný sektor,“ uviedol predseda Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR Martin Hypký.

Stavebný dozor

Realizovať vyhradenú stavbu bude môcť len kvalifikovaný stavebník s platným certifikátom systému manažérstva zhotoviteľa vyhradených stavieb.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline