Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[videoportal.joj.sk] Noviny TV JOJ: Máme málo remeselníkov

remeslo murari stavbari joj

19.11.2023 | Na slovenskom trhu práce je nedostatok remeselníkov, aj keď mnohí mladí ľudia nie sú príliš motivovaní pracovať v tomto odvetví. Niektorí remeselníci však dokážu zarábať viac ako ich nadriadení alebo ľudia v iných povolaniach. Remeslá sú stále veľmi žiadané a niektoré ženy sa tiež rozhodli pracovať v tomto odvetví. Niektorí remeselníci sa rozhodli pracovať v zahraničí, ale aj na Slovensku je možné dosiahnuť slušné príjmy v tomto povolaní.

Reportáž s vyjadrením prezidenta, Ing. Pavla Kováčika, PhD., MBA., začína od 18:22: https://videoportal.joj.sk/noviny/epizoda/116205-noviny-tv-joj?_gl=1*1csht1z*_ga*MTk3OTI4NjA0Ny4xNjk4OTA5MTk5*_ga_9FWZQ15GJL*MTcwMDQ3MTQ0OS4yLjEuMTcwMDQ3MTQ5Ni4wLjAuMA

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline