Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[asb.sk] Aké sú vyhliadky novej stavebnej reformy?

Zostávajú štyri mesiace, od kedy by mali zákony o územnom plánovaní a výstavbe nahradiť takmer polstoročný stavebný zákon. Ide o dlhoočakávanú reformu, ktorá by mala odstrániť nedostatky doterajšej legislatívy, ktorá je v platnosti už takmer 5 desaťročí. Uzavrieť by sa tak mala dlhoročná séria pokusov o komplexnú zmenu, ktorá sľubuje najmä výrazné zrýchlenie a zjednodušenie povoľovania výstavby.

Prvou zmenou bolo zriadenie Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR. Medzi jeho kompetencie patrí územné plánovanie, výstavba, vyvlastnenie a spustenie nového informačného systému. Ten by mal byť podľa slov predsedu úradu Martina Hypkého nasadený v prvej fáze.

Detaily o ňom predstaví posledný novembrový týždeň na 2. ročníku EPI konferencie Stavebné právo, ktorý organizuje spoločnosť Poradca podnikateľa. V dňoch 27. a 28. 11. 2023 sa v Jasnej stretnú zástupcovia novovzniknutého Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR, ktorý nad konferenciou zároveň poskytol záštitu, zástupcovia Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska a Slovenskej komory stavebných inžinierov.

Medzi prednášajúcimi sa predstaví aj množstvo odborníkov z praxe, ktorí vám poskytnú najčerstvejšie informácie o aktuálnom stave reformy. Stretnúť môžete napríklad Pavla Fürsta z J&T REAL ESTATE, a. s., Tomáša Funtíka, viceprezidenta BIM asociácie Slovenska, alebo advokátov Evu Kováčechovú a Petra Kotvana, ktorý je súčasne odborným garantom konferencie.

EPI konferencia ponúka priestor pre inšpirácie, spoločnú diskusiu a networking – či už s tvorcami príslušných zákonov, zástupcami právnej obce, či firmami z praxe.
Viac informácií o konferencii je dostupných na webovej stránke: https://konferencie.profivzdelavanie.sk/2023/stavebne-pravo

Prevzaté z https://www.asb.sk/aktualne/ake-su-vyhliadky-novej-stavebnej-reformy

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline