Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[sita.sk] Stavebná reforma je v záujme všetkých, hovorí prezident ZSPS a očakáva najmä zrýchlenie povoľovacích procesov

27.8.2023 | Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) očakáva od stavebnej reformy najmä podstatné zrýchlenie povoľovacích procesov. Podľa prezidenta profesijnej organizácie zamestnávateľov v stavebníctve Pavla Kováčika to bude v záujme stavebníkov, zhotoviteľov aj projektantov, v podstate všetkých účastníkov výstavby.

Slovensko patrí k svetovým unikátom z hľadiska trvania územného a stavebného konania,” povedal pre agentúru SITA.

Územné plánovanie ostáva obciam

Nová stavebná legislatíva v podobe zákonov o územnom plánovaní a výstavbe, vrátane súvisiacich úprav mnohých zákonov, od apríla budúceho roka nahradí súčasný zastaralý, takmer polstoročný stavebný zákon.

Kováčik si myslí, že rýchlejšie povoľovanie stavieb a väčšiu profesionalitu v rámci schválených zmien umožní aj návrat preneseného výkonu štátnej správy vo výstavbe z miest a obcí pod nový Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR (ÚÚPV).

Určite áno, lebo to je odborná kompetencia. Územné plánovanie ostáva obciam, ale na základe jasných pravidiel, takže to je myslím si správne. Povoľovacie procesy si na seba preberá štát, pretože na obciach to nefungovalo,” uviedol prezident ZSPS.

Veľký počet žalôb

Zdôvodnil to tým, že na Slovensku je príliš veľa malých obcí a veľa stavebných úradov, ktoré sú podľa neho veľmi malé, personálne nedostatočne obsadené a neprofesionálne.

S tým súvisel veľký počet žalôb, nálezov kontrolných orgánov, pretože stavebné úrady rozhodujú aj v rozpore so zákonom pre nekompetentnosť úradníkov,” poznamenal Kováčik.

Postihuje aj čierne stavby

Šéf stavebných podnikateľov si nemyslí, že stavebná reforma bude vyhovovať najmä záujmom developerov a stavebníkov.

Práve transparentnosť podmienok a digitalizácia zmenšia možnosť šedého manévrovania a určitých možných dohôd. Zároveň aj čierne stavby nový stavebný zákon postihuje podstatne prísnejšie, v podstate nebude možné postaviť a legalizovať čierne stavby,” dodal Kováčik.

Prevzaté z https://sita.sk/vrealitach/stavebna-reforma-je-v-zaujme-vsetkych-hovori-prezident-zsps-a-ocakava-najma-zrychlenie-povolovacich-procesov/

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline