Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[rtvs.sk] V stavebníctve chýbajú remeselníci

v stavebnictve chybaju remeselnici

14.08.2023 | Stavebný sektor na Slovensku trpí nedostatkom kvalifikovaných pracovníkov, čo má vplyv na stavebnú činnosť a ceny nehnuteľností. Nedostatok remeselníkov je spôsobený aj nedostatočnou motiváciou mladých ľudí na technické profesie a nedostatkom kvalitného vzdelávania v týchto oblastiach. Preto sa očakáva zvýšená migrácia pracovníkov zo zahraničia, avšak dlhodobým riešením je motivovať domácich pracovníkov a investovať do vzdelávania v technických oblastiach.

Reportáž s vyjadrením prezidenta, Pavla Kováčika, začína od 02:00:
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/19167/419296#121

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline