Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[sita.sk] Namiesto oživenia sklamanie, vláda priznala rekordné nevyčerpanie eurofondov na stavebné investície

13.5.2023 | Verejné zákazky v stavebníctve majú na výkonoch v tomto odvetví podiel približne 40 až 50 %. V roku 2022 vyhlásili na Slovensku 1 720 obstarávaní na stavebné práce, čo bolo v porovnaní s rokom 2021 menej o 5,8 %.

Celková predpokladaná hodnota týchto oznámení predstavovala 3,72 mld. eur a medziročne vzrástla o 51,3 %.

Ako vyplýva z polročnej štúdie analytickej spoločnosti CEEC Research o slovenskom stavebníctve, pre jeho vývoj v tomto roku je dôležitým faktorom, ako investície štátu a ďalších verejných zadávateľov prispejú k objemu prác.

Ďalší rok premárnených príležitostí

Prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) Pavol Kováčik informoval, že ešte začiatkom tohto roka predpokladali, že prinesie oživenie.

V zmysle vládnych prísľubov sme očakávali v tomto roku zvýšené čerpanie európskych štrukturálnych a investičných fondov z končiaceho programovacieho obdobia. Dnes, žiaľ, vidíme, že rok 2023 bude pre stavebníctvo na Slovensku ďalším rokom premárnených príležitostí,“ uviedol šéf profesijnej organizácie zamestnávateľov v stavebnom sektore.

To potvrdzuje aj už vládou priznané rekordné nevyčerpanie v tomto roku končiacich fondov Európskej únie na stavebné investície,“ upozornil Kováčik.

Tretinový pokles nadlimitných zákazok

V prvom štvrťroku 2023 vydali na Slovensku 375 oznámení na stavebné zákazky, čo je medziročne menej o 41,3 %. Počet vyhlásených tendrov na najväčšie, tzv. nadlimitné zákazky na stavebné práce klesol o tretinu. Celkové odhadované náklady na stavebné zákazky sú vo výške 740 mil. eur, oproti tomu istému obdobiu minulého roka sú nižšie o 40,2 %. Z toho pre nadlimitné zákazky klesla ich predpokladaná hodnota o 46,9 %.

Verejní obstarávatelia v úvodnom kvartáli tohto roka zároveň zadali zhotoviteľom 236 stavebných zákaziek, teda o 37,6 % menej než v prvých troch mesiacoch vlani. Nadlimitných zákaziek pridelili o 22,6 % viac. Hodnota zazmluvnených zákaziek v prvom štvrťroku dosiahla 302 mil. eur a medziročne klesla o 47,8 %, pri nadlimitných zákazkách bol ich objem nižší o polovicu.

Niektoré zadávacie konania stále bežia a nie všetky oznámenia o zadaní zákaziek boli dodané, z tohto dôvodu v ďalších mesiacoch môžu byť dáta ešte aktualizované.

Prevzaté z https://sita.sk/vrealitach/namiesto-ozivenia-sklamanie-vlada-priznala-rekordne-nevycerpanie-konciacich-eurofondov-na-stavebne-investicie/

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline