Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[sita.sk] Kritický stav stavebného sektora na Slovensku: ZSPS žiada podporu od vlády

16.5.2023 | Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) vyjadruje znepokojenie nad pokračujúcim nepriaznivým vývojom stavebnej produkcie na Slovensku. Podľa údajov Štatistického úradu SR sa stavebná produkcia v marci 2023 medziročne znížila o 10,1 % na 481,9 milióna eur, čo predstavuje najvyšší medziročný pokles za posledné dva roky. Medzimesačne bola stavebná produkcia nižšia o 10,4 %.

Vážne dôsledky pre slovenskú ekonomiku

Ide o pokračovanie niekoľkoročného negatívneho trendu kedy po rokoch stagnácie (2016-2019) došlo v rokoch 2020-2022 k prepadu stavebnej produkcie na Slovensku o 20%. Aktuálne pokračovanie prepadu ďalej prehĺbi vážne dôsledky pre slovenskú ekonomiku, zamestnanosť či dokončenie kľúčových infraštruktúrnych projektov a zvýši hospodárske zaostávanie Slovenska. ZSPS naliehavo vyzýva vládu a príslušné rezorty, aby podnikli urýchlené kroky na zvrátenie tohto vývoja a podporu stavebného sektora. V opačnom prípade bude Slovensko čeliť dlhodobým ekonomickým a sociálnym následkom.

Je nevyhnutné, aby sa vláda začala zaoberať touto už kritickou situáciou a prijala opatrenia na stabilizáciu a podporu stavebných investícií aj stavebného sektora a vytvorila podmienky pre návrat k udržateľnému rastu stavebnej produkcie v záujme rozvoja Slovenska,” hovorí prezident ZSPS Pavol Kováčik.

Pomôcť môže viacero opatrení

ZSPS navrhovalo a navrhuje pre jednotlivé rezorty rad opatrení pre urýchlenie prípravy investícií,  zlepšenie podmienok financovania stavieb, modernizáciu verejných obstarávaní, zefektívnenie rozdeľovania eurofondov na rozvoj infraštruktúry. Zväz zároveň zdôrazňuje potrebu transparentnosti, pre zabezpečenie spravodlivého rozdeľovania zdrojov a podporu konkurencieschopných subjektov.

Prevzaté z https://sita.sk/vrealitach/kriticky-stav-stavebneho-sektora-na-slovensku-zsps-ziada-podporu-od-vlady/

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline