Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[trend.sk] Stavbári volajú po profesionalizácii povoľovacích procesov

17.4.2023 | Povoľovacie procesy patria podľa prezidenta Kováčika štátnej správe, so samosprávami majú naopak zlú skúsenosť

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) považuje za potrebnú profesionalizáciu povoľovacích procesov v stavebníctve, od myšlienky až po stavebné povolenie, realizáciu a kolaudáciu.

Zlá skúsenosť so samosprávami

Prezident profesijnej organizácie zamestnávateľov v stavebnom sektore Pavol Kováčik konkretizoval, že profesionalizovať treba určite územné konania, posudzovanie vplyvov na životné prostredie, stavebné konania, inšpekciu alebo dozorovú činnosť a kolaudačné konania. Aj preto podľa neho podporili vznik nového Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR (ÚÚPV).

„Máme za to, že povoľovacie procesy patria štátnej správe,“ povedal Kováčik. V súvislosti s novými zákonmi o územnom plánovaní a výstavbe, ktoré od apríla budúceho roka nahradia takmer polstoročný stavebný zákon, bude o povoľovaní stavieb po rokoch opäť rozhodovať štát a už nie mestá a obce. Podľa prezidenta ZSPS so samosprávami nebola v tejto oblasti historicky dobrá skúsenosť.

Celý článok si môžete prečítať na https://reality.trend.sk/verejny-priestor/stavbari-volaju-profesionalizacii-povolovacich-procesov

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline