Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[Stavebné noviny] Podmienky a možnosti obnovy ukrajinskej infraštruktúry postihnutej vojnou

V dňoch 15. a 16.2.2023 sa vo Varšave konala medzinárodná konferencia Rebuild Ukraine. Konferencia sa konala aj s podporou Európskej federácie stavebného priemyslu FIEC. Hlavným účelom konferencie bolo prerokovať podmienky a možnosti obnovy ukrajinskej infraštruktúry postihnutej vojnou. Na konferencii sa zúčastnili vládni predstavitelia takmer zo všetkých krajín EU sprevádzaní potenciálnymi investormi a spoločnosťami so záujmom o pôsobenie na Ukrajine.

Za ZSPS sa konferencie zúčastnil prezident ZSPS Pavol Kováčik, ktorý tu rokoval o.i. s prezidentom Ukrajinského Zväzu stavbárov Levom Partskhaladze a rektorom Kyjevskej univerzity stavebníctva a architektúry p. Petro Kulikovom o pomoci ZSPS pri odbornom vzdelávaní a transformácii ukrajinského stavebníctva na EU štandardy. Prezident sa tiež stretol s J.E. Marekom Šafinom, veľvyslancom SR na Ukrajine, kde rokovali o možnostiach podpory aktivít ZSPS na Ukrajine.

 Pavol Kováčik vo Varšave tiež rokoval s prezidentom poľského Zväzu zamestnávateľov v stavebníctve Janom Stylinskim o vzájomnej spolupráci a skúsenostiach pri riešení nepredvídateľného nárastu cien stavebných materiálov v r. 2022, o modernizácii stavebného práva a o digitalizácii stavebníctva.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline