Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[tasr.sk] Vyjadrenie:Výberová komisia odporučila vláde dvoch kandidátov na členov Rady ÚVO

29.9.2022

Bratislava 29. septembra (TASR) - Vo štvrtok sa na Úrade vlády (ÚV) SR uskutočnilo verejné vypočutie kandidátov na členov Rady Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Prítomných kandidátov vypočúvala výberová komisia, jej predsedom bol vedúci ÚV SR Július Jakab a ďalšími členmi zástupcovia Iniciatívy za vládu zákona, Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska, Združenia miest a obcí Slovenska, Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy, Útvaru hodnoty za peniaze, Združenia samosprávnych krajov SK 8 či predstavitelia neziskového sektora - Transparency International Slovensko a Nadácia Zastavme korupciu. Na verejné vypočutie boli prizvaní traja kandidáti: Roman Hojer, Pavol Líška a Branislav Šarmír. Výberová komisia udeľovala body za prezentáciu, projekt a odpovede na otázky. Kandidátom mohla otázky klásť aj verejnosť, či už osobne na verejnom vypočutí, alebo cez webovú aplikáciu. Maximálny počet bodov, ktoré mohli kandidáti získať za projekt a ich osobnostné predpoklady preverené počas verejného vypočutia bol 100 bodov. Komisia sa uzniesla, že v bodovom hodnotení skončil na 1. mieste Ing. Branislav Šarmír s priemerným ziskom 86 bodov, na 2. mieste skončil Ing. Pavol Líška s priemerným ziskom 63 bodov a na 3. mieste skončil JUDr. Roman Hojer s priemerným ziskom 24 bodov. V poradí určenom členmi komisie v hodnotiacich hárkoch skončil na 1. mieste Ing. Branislav Šarmír (s pomerom hlasov členov komisie - 7 prvé miesto, 1 druhé miesto, 0 tretie miesto) na 2. mieste skončil Ing. Pavol Líška (s pomerom hlasov členov komisie - 1 prvé miesto, 7 druhé miesto, 0 tretie miesto) a na 3. mieste skončil JUDr. Roman Hojer (s pomerom hlasov členov komisie - 0 prvé miesto, 0 druhé miesto, 8 tretie miesto). Výberová komisia odporúča vláde dvoch kandidátov na členov Rady Úradu pre verejné obstarávanie, a to Branislava Šarmíra a Pavla Líšku. Komisia neodporúča vláde kandidáta Romana Hojera na člena Rady ÚVO. Rada ÚVO je jedným z orgánov úradu, ktorého členmi sú predseda úradu, dvaja podpredsedovia úradu a šesť ďalších členov, ktorých vymenováva a odvoláva vláda Slovenskej republiky. Do kompetencie Rady úradu patrí napríklad rozhodovanie o odvolaniach proti meritórnym rozhodnutiam úradu vydaným v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného, preskúmavanie rozhodnutí vydaných v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného mimo odvolacieho konania a pod. Záznam transparentného výberového konania je dostupný tu: https://sk-sk.facebook.com/UradVladySR/ TASR o tom informoval tlačový odbor ÚV SR. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. em

Prevzaté z https://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:2022092900000428

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline