Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[trend.sk] Stavebný trh sa po turbulenciách začal upokojovať. Ďalšie zdražovanie sa však chystá už teraz

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

30.9. 2022 | Mnohí slovenskí výrobcovia stavebnín pocítili zvýšený dopyt napriek zdražovaniu. Dôvodom je, že materiál všade v Európe chýba

Ani napätý trh so stavebnými materiálmi neminuli turbulencie v dôsledku drahých energií a nárastu cien vstupov. To sa premietlo do zvyšovania cien pre konečných spotrebiteľov. Mnohí slovenskí výrobcovia však napriek zdražovaniu pocítili nárast dopytu. Dôvodom je nedostatok stavebného materiálu, ktorý sa ukázal v rámci celej Európy.

Potvrdzuje to Peter Markovič, CEO spoločnosti Xella pre Slovensko a Česko, ktorá sa zaoberá výrobou pórobetónových tvárnic. Jeho firma od začiatku roka čelila výraznému dopytu po materiáloch, zaznamenala tiež veľký počet nedokončených projektov ešte z roku 2021. „Na jar sme dokonca museli zaviesť systém alokácií materiálu pre našich distribučných partnerov. V druhej polovici roku pociťujeme mierne upokojenie na stavebnom trhu. Naše celkové predaje tvárnic na Slovensku sú v tejto chvíli na plánovaných hodnotách, resp. reflektujú kapacity našich výrobných závodov, ktoré narážajú na svoj strop,“ hovorí P. Markovič.

Celý článok aj s vyjadrením prezidenta si môžete prečítať na https://www.trend.sk/spravy/stavebny-trh-turbulenciach-zacal-upokojovat-dalsie-zdrazovanie-vsak-chysta-teraz

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline