Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[teraz.sk] Podnikatelia vítajú reformu stavebného zákona, navrhujú zlepšenia

Systém stavebných konaní by mala podľa podnikateľov sprehľadniť najmä digitalizácia komunikácie a spisov.

Bratislava 30. júna (TASR) - Podnikatelia vítajú reformu stavebného zákona, navrhujú desať konkrétnych nápadov na zefektívnenie ťažkopádnych stavebných konaní. Informovalo o tom 12 zamestnávateľských zväzov a asociácií na stredajšej spoločnej tlačovej konferencii.

Podnikatelia považujú súčasný systém okolo územného plánovania a povoľovania stavieb za jednu z hlavných prekážok rozvoja podnikateľského prostredia a zvyšovania životnej úrovne obyvateľstva na Slovensku. Za najväčšie negatíva, s ktorými sa v praxi pri aplikácii súčasnej stavebnej legislatívy stretávajú, označili predovšetkým dĺžku konaní, nedostatočnú odbornosť a nekonzistentnosť rozhodovania mnohých stavebných úradov, duplicitu konaní a nedostatočnú digitalizáciu. "To má za následok výraznú nepredvídateľnosť a ťažkopádnosť stavebných konaní, ktoré zvyknú byť neprimerane dlhé, nereflektujú potreby trhu a nedosahujú štandardy vyspelých krajín," uviedli zamestnávatelia.

"Reforma stavebného konania je kľúčovou zmenou, ktorá ovplyvní hospodársky rast a obraz Slovenska na desaťročia. Urobme ju preto zodpovedne, kvalitne a nadčasovo," povedal výkonný riaditeľ Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS) Peter Serina na margo pripravovaných noviel zákonov z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme rodina).

V "Desatore pre dobrý a efektívny stavebný zákon" zamestnávatelia odporúčajú zvýšiť odbornosť stavebných úradov, skrátiť konania a eliminovať duplicity, jednoznačne definovať účastníkov konania a ich námietky a zvýšiť digitalizáciu. Treba tiež podľa nich riešiť čierne stavby, nedostatky v kvalite a bezpečnosti stavieb či roztrieštenú právnu úpravu. Radia tiež zamerať sa na technické a dopravné vybavenie územia, systémovú predpojatosť a rigidné územné plány.

Systém stavebných konaní by mala podľa podnikateľov sprehľadniť najmä digitalizácia komunikácie a spisov. Podkladové dáta na prípravu a projektovanie stavieb sú často podľa názoru zamestnávateľských zväzov nepresné a nachádzajú sa v množstve rôznych podkladov a dátových systémov, ktoré prevádzkujú rôzne subjekty a príprava stavieb vyžaduje komplikované dožadovanie a vyhľadávanie vstupných údajov zo strany stavebníkov/architektov a projektantov.

"Ak má elektronizácia a digitalizácia v rámci stavebného konania v praxi účinne fungovať, bude nutné zadefinovať povinnosť používania georeferencovaných podkladov, ktoré budú zabezpečovať správne a absolútne priestorové umiestnenie ľubovoľného objektu s vopred definovanou presnosťou," vysvetlil generálny sekretár Zamestnávateľského zväzu geodézie a kartografie Matej Vagač.

Okrem spomenutej PAS a zväzu geodézie sa do vytvorenia "desatora" zapojili aj Americká obchodná komora v SR, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR, Francúzsko-slovenská obchodná komora, Holandská obchodná komora v SR, Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ), Slovak Compliance Circle (SCC), Slovensko-rakúska obchodná komora (SROK), Švédska obchodná komora v SR, Taliansko–slovenská obchodná komora a Zväz stavebných podnikateľov Slovenska.

Prebraté z https://www.teraz.sk/ekonomika/podnikatelia-vitaju-reformu-stavebneh/559968-clanok.html

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
(02) 436 332 63

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline